Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

Stikstof en het klimaat

De opname van kooldioxide door de biosfeer wordt gelimiteerd door de stikstofkringloop. De assimilatie van stikstof door planten hangt af van de beschikbare hoeveelheid van dit element in de bodem. Is deze hoeveelheid beperkt, dan kunnen planten niet genoeg groeien en kunnen ze dus ook niet genoeg kooldioxide (CO2) omzetten in carbohydraten. Met dit gegeven is in de klimaatmodellen geen rekening gehouden, waardoor de schattingen ten aanzien van de opwarming van de Aarde te laag uitkomen, zo wordt beweerd door een artikel in Geophysical Research Letters.

rhizobium
Van internet: Stikstofwortelknobbel met Rhizobium

Stikstof (N), ofwel N2 (want het komt in de atmosfeer bijna uitsluitend in deze gasvorm voor), vormt bijna  80% van de atmosfeer. Het maakt deel uit van vele organsiche moleculen, zoals DNA, RNA, aminozuren en de daaruit opgebouwde eiwitten. Dit organisch gebonden stikstof komt voort uit de stikstofkringloop, die begint met de fixatie van stikstof uit de atmosfeer door stikstofbindende bodembacteriën. Sommige van deze bacteriën, zoals Rhizobium, zijn symbionten van de wortels van vlinderbloemigen (peulvruchten). Ze zetten het stikstof om in ammoniak en vervolgens in stikstofhoudende organische stoffen, die direct door de plant opgenomen kunnen worden. De plant voorziet op haar buurt de bacteriën weer van carbohydraten die voortkomen uit de fotosynthese van de plant. Andere bodembacteriën zetten het stikstof uit de atmosfeer om in ammonium, weer andere daarna in nitraat en uiteindelijk in nitriet. Alleen deze laatste stof kan door de plantenwortels opgenomen worden.

De symbionten kunnen dus stikstof uit de atmosfeer gebruiken en worden in hun groei niet beperkt door de hoeveelheid stikstof in de bodem. Helaas gaat het om een relatief kleine groep planten, de peulvruchten. De meeste planten zijn afhankelijk van een keten van bodembacteriën die stikstof stapje voor stapje omzetten in nitriet. Het is moeilijk voor te stellen dat met zo een overdaad aan N2 in de atmosfeer, er een limiet zou zijn voor de groei van planten. Toch bestaat er volgens dit artikel in veel gebieden op Aarde een gebrek aan stikstof in de bodem. Vele klimaatmodellen die deze variabele niet opgenomen hebben in hun berekeningen, geven dus een te lage schatting van de toekomstige globale opwarming.

De bijdrage van de mens aan het broeikasgas kooldioxide (CO2) bedraagt 6% van de

Van internet

Venus heeft een atmosfeer die voornamelijk uit

kooldioxide bestaat. Dit broeikasgas zorgt ervoor

dat de temperatuur er rond de 480°C ligt,

waardoor elke vorm van leven uitgesloten lijkt.

totale uitstoot. Er wordt wel verondersteld dat het broeikaseffect dat veroorzaakt wordt door een teveel aan kooldioxide in de atmosfeer, de planten sneller zou kunnen laten groeien, waardoor er weer meer CO2 opgenomen zou worden. Dit zou het broeikaseffect kunnen compenseren. Maar als er inderdaad een limiet is aan de hoeveelheid stikstof in de bodem, dan zou dit wel eens onmogelijk kunnen blijken. Zo zijn er nog andere physiologische haken en ogen: het enzym rubisco, bijvoorbeeld, dat verantwoordelijk is voor de fixatie van CO2 in de plant gedurende de fotosynthese, werkt bij hogere temperaturen langzamer: CO2 wordt dan minder effectief gefixeerd en de plant groeit langzamer. Het is duidelijk dat klimaatmodellen met bijzonder veel kleine en grote factoren rekening moeten houden wanneer het om zo een complex ecosysteem gaat.

Bron: Geophysical Research Letters,
ScienceDailiy 1 en 2, Wikipedia

73 Reacties op “Stikstof en het klimaat

 1. antoinette duijsters januari 26, 2010 om 12:29

  helaas zijn er ook plaatsen waar veel te veel stikstof in de bodem zit. Maar klimaat heeft zoveel aspecten. alleen steeds dat CO2 verhaal, maakt het zo ongeloofwaardig. Bovendien zijn schommelingen in het klimaat heel normaal.
  Het probleem is dat wij mensen heel veel last gaan krijgen, maar ook van vele andere milieu problemen.
  we zouden om te beginnen een heel andere manier van leven moeten opbouwen, maar dat nu, zie ik niet snel gebeuren..

 2. Pierra januari 26, 2010 om 12:38

  @Antoinette, er wordt hier en daar teveel gemest, maar er schijnen dus veel gebieden te zijn waar er te weinig stikstof in de grond zit.
  Het broeikaseffect, veroorzaakt door een stijging van CO2 in de atmosfeer, wordt wel door veel bekende wetenschappers als een reeel probleem gezien. Wij (de krantenlezers) kunnen dit natuurlijk niet overzien en moeten het wel of niet ‘geloven’. Ik ga dan maar af op de knappe koppen.

 3. antoinette duijsters januari 26, 2010 om 12:53

  Pierra, er moet wel een heel grote stijging van het CO2 komen, wil het echt gevaarlijk worden. Venus is geen goed voorbeeld.
  Beter kun je kijken naar het Jura, krijt en de eerste helf van het Tertiair. Doen was er een broeikas aarde, waar men nu zo bang voor is. Het leven tierde weelderig, dieren werden super groot omdat er zo veel voedsel was. Het einde kwam door eerst duizenden jaren vulcanische activiteit en de inslag van een super meteoriet. Ik blijf bij mijn standpunt, het grote gevaar voor de toekomst is de overbevolking, de gigantische afvalberg en de verspillende manier van omgaan met grondstoffen. En dan heb ik het nog niet over oorlog.
  Kun jij boeken bestellen in Nederland? Bestel dat boek wat ik je aanraadde dan bij Bol. Com. Er is er ook een over biologischse diversiteit. De wetenschap van het leven door Bert de Groef en Peter Roels.

 4. Pierra januari 26, 2010 om 13:13

  @Antoinette, Venus is inderdaad een extreme situatie, die zeker voorlopig niet op Aarde zal ontstaan. De andere gevaren die je noemt ben ik het ook mee eens. Maar een dergelijke toename van CO2 zoals in het Krijt, spreidde zich uit over tientalen miljoenen jaren. De huidige opwarming schijnt veel sneller te gaan en de organismen hebben moeite zich zo snel aan te passen.
  Trouwens ook een meteoriet-inslag is een reeel gevaar, behalve dat we daar niets aan kunnen doen.
  Ik kan zeker boeken bestellen bij bol.com, ik ga het eens naspeuren.
  Bedankt voor je tips.

 5. Aad Verbaast januari 26, 2010 om 13:28

  Weer interessant om te lezen. Het geeft maar weer eens aan hoe complex het is om klimaatmodellen te maken.
  Er is gelukkig al veel verbetert daaraan, en er wordt nog harder gewerkt om ze nog beter te maken.
  Niet de enige wijsheid natuurlijk. Hoogstens aanvullend.
  In die zin wijst wel alles in de richting dat in samenhang er van alles uit de hand begint te lopen.
  Ik noemde eerder de parallel met het natuurkunige begrip resonantie.
  Dan is er niet veel meer nodig om tot grote uitslagen te komen.
  Overbevolking, op olie gebaseerde economieën, uitputting van grondstoffen, inmiddels al langer oorlogen daarover, gierende vervuiling, hebzucht, ongelijke verdeling, klimaatvluchtelingen, verwoestijningen, waterproblemen etc etc..
  Ik hoef geen wetenschapper te zijn om aan ‘mijn water’ te voelen dat dit niet lang meer vol te houden is.
  En daar maak ik me ernstige zorgen over.

 6. Pierra januari 26, 2010 om 13:41

  @Aad, je bent gelukkig niet de enige die zich daar zorgen over maakt. (Zie ook Antoinette). Het is me helaas niet duidelijk of het gebrek aan stikstof in de bodem een gevolg is van menselijk handelen. Er schijnt wel makkelijk iets aan gedaan te kunnen worden, al kost dat waarschijnlijk weer handen vol geld. Dat moet dan weer afgewogen worden tegen de kosten van een kunstmatige adsorptie van CO2 (met olivijn bijvoorbeeld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofkringloop#Adsorptie_van_kooldioxide)

 7. Aad Verbaast januari 26, 2010 om 14:13

  Bijzonder dat je olivijn noemt. Ik begon hier te bloggen met olivijn als avatar, vanwege de speciale (spirituele) mij aansprekende eigenschappen die er aan werden toegedicht.
  Totdat iemand mij er op wees dat het ook een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de opplossing van het CO2 probleem. Helemaal goed!
  Hier wel een aardige samenvattende link daarover:http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/40225562/;jsessionid=C4518FF898F57B3EC03600C476944B67

 8. Pierra januari 26, 2010 om 14:23

  @Aad, ik weet het nog, je had een groene steen als avatar. Grappig dat deze gesteenten voornamelijk gevonden werden in een oliestaatje (met hoge productie van CO2 ??). Je artikel zet ik onder aan de bijdrage.
  Dank!
  P.S. Heb je trouwens de uitgebreide antwoorden van @Ate en @Eelco op jouw vraag gezien op mijn voorgaande blog (conisch universum)?

 9. Pierra januari 26, 2010 om 14:47

  @Antoinette, nog iets: de overweldigende groei van planten (en grote dieren) in het Krijt zou nu dus niet mogelijk zijn, als we deze studie moeten geloven.

 10. antoinette duijsters januari 26, 2010 om 14:53

  Pierra, olivijn is een mineraal dat heel veel voorkomt in vulkanisch gesteente.
  Wat het IPCCC betreft, het valt me wel op dat het een voornamelijk westerse organisatie is. En ook dat ze voornamelijk naar energie kijken. Het maakt niet uit waar die vandaan komt, zet windmolenparken maar in natuurgebieden, dan leveren die ook nog wat op. Als de heilige economie maar kan doorgaan en daar kan ik mij zo vreselijk kwaad om maken.
  Want als het weer mooi weer is men weer toeren met de gemotoriseerde speeltjes, als men de kans krijgt het liefst crossen in de natuur. In Noord Amerika is het nog veel erger, hele natuurparken worden kapot gemaakt. En Alaska wordt kapot gemaakt van wegen de olie.
  Met is allemaal maar schijn en schijnoplossingen. Zo van als we maar de CO2 verminderen komt alles goed. En dat is niet zo!!!!!!!
  Overigs klimaat veranderingen kunnen zich heel snel voordoen is op het eind van de ijstijd ook gebeurt, maar daar wordt niet naar gekeken, alleen naar ongeveer de laatste 200 jaar. De onderzoekingen van geologen en archeologen naar het vroegere klimaat verloop worden gewoon niet geaccepteerd.

 11. k.Reintje januari 26, 2010 om 15:07

  Ik blijf bij mij stelling dat milieuvervuiling een veel grotere bedreiging is dan CO2-uitstoot.
  De anti-CO2uitstoot-lobby probeert om een of’t andere reden de aandacht af te leiden van de echte problemen.
  Interessant is de merkwaardige theorie dat het enzym rubiso bij hogere temperatuur minder goed werkt.
  Dat is in tegenspraak met de snelle groei van planten in het tropisch regenwoud.

 12. Pierra januari 26, 2010 om 15:50

  @k.Reintje, ik ken het mechanisme niet dat rubisco meer of minder activeert. Er is wel een rubisco-activase die bij hogere temperaturen minder goed functioneert. Er is ook een fenomeen waarbij het enzym rubisco O2 bindt i.p.v. CO2. Dit gebeurt vooral bij veel licht en hoge temperaturen, waardoor er dus minder CO2 gefixeerd wordt.
  De temperaturen zelf worden niet genoemd. Misschien gaat het om extreem hoge temperaturen (woestijn).
  Zie ook wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/RuBisCO
  Ik begrijp nog steeds niet waar al die scepsis vandaan komt ten aanzien van het CO2-probleem. Zie nl. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:CO2Anstieg.png, best alarmerend lijkt mij.

 13. Aad Verbaast januari 26, 2010 om 16:15

  @Pierra:
  == P.S. Heb je trouwens de uitgebreide antwoorden van @Ate en @Eelco op jouw vraag gezien op mijn voorgaande blog (conisch universum)? ==
  Ik had ze gezien. Het is en was toch echt een bol hoor!!.
  Ik zal dat daar overigrns nog even neerzetten, plus wel een aardig en kort filmpje wat ik vond.

 14. antoinette duijsters januari 26, 2010 om 16:18

  Pierra, omdat het een eenzijdig en vooral politiek verhaal is.

 15. Pierra januari 26, 2010 om 16:29

  @Aad, het is ook een bol (helemaal aan het eind van de heenreis zie je uiteindelijk van buitenaf een bol), maar de door onze zichtbare sterrenstelsels hebben een conische distributie om de redenen die Ate en Eelco geven. Tenminste voor zover ik het begrijp.
  @Antoinette, ja, waar, maar ik zie die meer als negatieve bijwerkingen van een medicijn, dat op zich goed is. (Het sneeuwt hier trouwens).

 16. P.H.M. van de Kletersteeg januari 26, 2010 om 17:00

  het teveel aan mensen is relatief. Hadden de mensen zich sociaal ontwikkeld, was er genoeg voor iedereen.
  Maar nu krijg je een vreemd verschijnsel; bv de uitsparaak van de Bilderberg groep en de uitspraak van een USA groep die zich bezighoud met de ontwikkeling van biologische wapens; beiden willen 2 milliard mensen minder op de aarde.
  daarnaast is er het naarstig zoeken naar oorlog door USA.
  ———-
  het broeikas effect en millieu: de natuur heeft een sterk regenererend vermogen.
  Daarnaast is het hele natuurlijke gebeuren met alle details en gevolgen dermate complex, dat het niet in een simpel modelletje te vatten is.
  En onze ‘experts" hebben 40 jaar oorlog gevoerd tegen auto’s terwijl die in het totaal bepaald niet de belangrijkste rol spelen.
  Het millieu an sich is een zaak voor de generaties die na ons komen; voor mij bvan weinig belang.
  Vanacht vroor het lokaal 35 graad- morgen beter weer.

 17. Pierra januari 26, 2010 om 17:16

  @PHM, dat de mens slechts 6% bijdraagt lijkt inderdaad erg weinig, maar als je dan de grafiek ziet http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:CO2Anstieg.png dragen we toch wel erg veel bij. Welke andere ‘natuurlijke’ oorzaak zou er anders voor zijn.
  Ik vind het wel degelijk van belang voor de generaties na ons.
  Dat Bilderbergverhaal geloof ik niet zo.

 18. klaphek januari 26, 2010 om 19:38

  Zucht, gelukkig maar. Ik was al bang dat iemand had ontdekt dat het helemaal niet warmer wordt. Kou is niks, ik heb er meer dan genoeg van. Laten we allemaal moslim worden en tot Allah bidden om de kou weg te houden. Onze moslim matties houden ook niet van kou, ze nou zelluf.

 19. Pierra januari 26, 2010 om 19:43

  @Klaphek, toch komen ze naar Nederland.
  Hier is wel iemand die merkt hoe koud het in de winter is: http://www.nujij.nl/klimaatverandering-gaat-helemaal-los.7734492.lynkx. Let op de tag pseudowetenschap

 20. klaphek januari 26, 2010 om 19:52

  Jaaaa, maar als die Verbaast straks alle subsidie naar Haiti heeft gevlogen en de bontkraagjes te duur worden dan gaan ze rillen, dat is toch niks man. Doe mij maar warmer, ook goed voor mijn matties. Gelukkig zijn over 25 jaar al die gletsjers in de Himalaya weg, dan kunnen wij en onze matties daar ook eens met goed fatsoen naartoe.

 21. coby januari 26, 2010 om 19:56

  Er zitten dus veel kanten aan het CO-2 verhaal, dat wordt me maar weer eens duidelijk hier.
  Het klinkt vaak en veel als een belangrijke veroorzaker van de opwarming, het lijkt alsof men er op gefixeerd is en wij er op gefixeerd wòrden. Het lijkt er op dat met bepaalde maatregelen het probleem dan opgelost zou kunnen worden, maar ik ben eigenlijk bang van dat dat een sprookje is.
  Prettig om hier meer te lezen over de wetenschappelijke achtergronden en feiten. Het is een ingewikkeld systeem. Men gaat vast op zoek naar mogelijkheden om de limiet van stikstof in de bodem te vergroten of de natuur gaat daarmee verder aan de slag. De zorgen zijn en blijven bij mij wel bestaan.
  Hartelijke groet, Coby

 22. Pierra januari 26, 2010 om 20:07

  @Klaphek, t’is maar hoe je het bekijkt. We zitten toch heerlijk binnen met de verwarming aan.
  @Coby, eigenlijk ken ik de exacte feiten van het broeikaseffect niet. Dat stikstof hier een rol zou spelen had ik nog nooit bij stilgestaan.
  Het idee van olivijn (zie reacties aan Aad) wordt wel serieus overwogen. Jammer dat de artikelen zo sec en wetenschappelijk zijn. Zo is het lastig om het in de juiste context te plaatsen. Waar ontbreekt stikstof in de bodem bijv.
  Niet teveel zorgen hoor.
  Groetjes,

 23. P.H.M. van de Kletersteeg januari 26, 2010 om 21:49

  Vorig week stond een stuk in de VK van een hoogleraar die een vreemde speech hield; hij vond dat er 2 milliard mensen van de aardbodem moesten verdwijnen.
  Daarnaast werkt deze man op een centrum, waar chemische en biologische wapens worden onbtwikkeld.
  het verhaal van de Bilderberg groep: komt van vewrshillende kanten en schijnt gedateerd te zijn in 2000.
  Ik geloof spookverhalen zeden; maar komen ze van verscchillende bronnen en zijn die bronnen betrouwbaar dan toch wel
  Het zou van belang kunnen zijn voor de generaties na ons; maar dat wil niet zeggen dat ik er dan bereid ben om er voor te betalen.
  Bovendien: de natuur zal zich wel aanpassen op een of andere manier; dat is altijd gebeurd.
  Maar getallen zijn relatief.
  alle auto’s in nederland vervuilen minder dan alle grote dierenin nederland
  de millioen wilde kamelen in australie hetzelfde als 300.000 auto;s
  de kolenbranden in china meer dan alle auto’s ter wereld.
  16 containerschepen meer dabn alle auto’s ter wereld.
  en zo kan je doorgaan.
  Daarnaast is millieu ook een modeverschijnsel.
  Bioethanol: leuk; maar doordat er verkeerde wetgeing kwam, 100 millioen extra doden door honger.
  Wat weegt zwaarder: 100 millioen doden of een klein beetje minder vervuiling?
  Het eeuwige gemekker over groene energie; windmolens: idioot ineffectief; duur en inefficient.
  Enig groene methode die constant is zijn getijde generators.
  De enig echte oplossing voor energie is kernenergie.

 24. Pierra januari 26, 2010 om 22:09

  @PHM, stond het echt in de VKkrant of -blog? Kun je de link nog vinden? Zo gaat er ook een verhaal de ronde dat de aardbeving in Haiti veroorzaakt zou zijn door de Amerikanen. Wat een onzin.
  Ik ben nog steeds van plan zonnepanelen te installeren op mijn dak. Overtollige energie kun je dan terugleveren aan de electriciteitsmaatschappij die je er het dubbele voor terugbetaalt.

 25. elise van schouwenburg januari 26, 2010 om 22:14

  Interessant, Pierra. Aanbevolen.

 26. elise van schouwenburg januari 26, 2010 om 22:15

  Was ik.

 27. Pierra januari 26, 2010 om 22:27

  @Elisa, dankjewel!!

 28. Gerard januari 26, 2010 om 22:29

  Wat we hier zien is dat als je onderzoek relevant kan maken voor het klimaat dat dan je kostje voor de komende jaren gekocht is. Als iemand die zelf een jaar onderzoek gedaan heeft aan Rhizobium in Leiden bewonder ik deze vindingrijkheid wel. Helaas zullen we nooit een klimaatmodel krijgen dat werkt én rekening houdt met stikstof. CO2 is altijd beperkend voor planten maar ook altijd aanwezig in de lucht. Daarnaast zijn er factoren die sterker beperkend kunnen zijn en dan dus de opname van CO2 zullen beperken. Dat zijn in ieder geval, iedere tuinier kan het je vertellen, zonlicht, water, meststoffen (waaronder stikstof) en temperatuur. Die factoren verschillen op iedere plek op aarde en varieren in de tijd. Het heeft niet veel zin om te proberen dat te modelleren. Desondanks is er weinig twijfel dat dit onderzoek in het volgende IPCC klimaatrapport terecht komt. Als het IPCC dan nog bestaat na de schandalen deze week rond de gletsjers in de Himalaya die gesmolten zouden zijn rond 2035, de tornado’s en cyclonen die zouden verergeren door de klimaatverandering en het brandgevaar voor het Amazonewoud dat voor 40% af zou kunnen branden.

 29. Pierra januari 26, 2010 om 22:43

  @Gerard, er zal altijd een limiterende factor zijn, daar heb je helemaal gelijk in. Ik bespeur ook bij jou cynisme over de financiering van het klimaatonderzoek. Jammer dat dat zo is.
  Denk je dat we echt die kant op gaan: Himalaya zonder gletsjers, tornada’s en cyclonen en 40% verbranding van het Amazonewoud op zo’n korte termijn?

 30. klaphek januari 26, 2010 om 23:22

  Natuurlijk zijn die gletsjes over 25 jaar weg. Het staat toch in het IPCC rapport. Net als de opwarming. Daarom schrok ook ook zo van dat stikstof. Stel je voor dat iemand ontdekt hoe je het weer kouder kunt laten worden. Onze matties en ik moeten er niet aan denken.
  Lees ik net dat die Cramer en Samsom ook al gek gaan doen. Nu zou dat IPCC rapport weer niet kloppen. Wat moeten we nou? Ik heb niets met kou. Hellup!!!

 31. Gerard januari 27, 2010 om 09:37

  @Pierra. Het is geen cynisme. Het is gewoon een feit dat je, in ieder geval in de VS, je onderzoek gefinancierd kan krijgen als je met je onderzoek de effecten kunt aantonen van door de mens veroorzaakte Global Warming en waarom dat een gevaar voor de mensheid is. Daar begint dus al de politieke sturing van het klimaatprobleem.
  De voorbeelden die ik noemde staan op dit moment in het laatste IPCC rapport. Volgens hun eigen standaarden zijn ze dus voor 90% zeker. Ondertussen is er geen enkele echte wetenschappelijke onderbouwing. Voor de gletsjers is er in Science een artikel verschenen in November waaruit blijkt dat er wel iets smelt is over het geheel genomen (maar ook groei van sommige gletsjers) en dat er feitelijk niets bijzonders aan de hand is. Voor de cyclonen tornado’s en andere weerrampten geldt dat de onderzoekers zelf zich distantieren van wat er in het rapport van het IPCC staat. En het Amazoneverhaal is de nieuwste fout. Het artikel waarop de claims gebaseerd zijn heeft het over de gevolgen van houtkap in combinatie met droogte waardoor 40% van het gekapte woud in gevaar komt. Het is dus niet één foutje waarvoor Cramer zich beroerd zou moet voelen.

 32. antoinette duijsters januari 27, 2010 om 09:48

  Pierra, een vraagje, hoe krijg jij de kleine cijfers bij je formule, mij lukt het in words niet.

 33. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 09:54

  Het stond in de krant; ik meen een week of anderhalf terug.
  Eeen amerkaanse hoogleraar hield een omstreden speech; deze man werkte ook op een centrum die biologische en chemische wapens ontwikkeld voor de staat (USA)
  Daarnaast: er zijn vrij veel getuignissen van civiele piloten, die zien dat er in duitsland zowel als in USA sproeivliegtuigen sproeien mete een vloeistof die lang blijft hangen.
  Die vluchten zijn niet geregistreerd.
  Wel geverifieerd dat ze daadwerkelijk plaatsvonden.
  De algemene gedachte is dat er wordt geexperimenteerd met een "drager" voor chemische of biologische producten.
  Het moeilijkste is van chemische en biologische wapens de verspreiding effectief tot stand te brengen.
  M.a.w.: de beheersbaarheid en de effectiviteit.
  ———————————-
  Vreemd/
  nee hoor.
  In de jaren 50 werd in USA geexperimenteerd met plutonium op zwarten en kinderen van tehuizen voor gehandicapten.
  In de koeweit oorlog was er uranium in de anti tank granaten.Doel ervan hogere hitte en dus door dikker pantser heen
  Alle militairen droegen een soort horloge dat ze na afloop moesten inleveren.
  Heel veel hebben stralings ziekten opgelopen.
  Maar een engelse militair kan niet procederen tegen zijn staat.
  Wel in Frankrijk; die soldaat won.
  De bilderberg groep is een groep van de mahtigste mensen op onze wereld.
  Ook de duurste uitkeringstrekker van nederalnd zit er in alsmede Bakelende.
  ———————-
  Wat er precies met 9/11 gebeurde weet ik niet.Maar het was alleen maar gedeeltelijk een terroristische aanslag.
  Belangrijkste data daarvoor: het tweede vliegtuig was een vrachtvliegtuig; geen raampjes.
  De manier waarop het gebouw explodeerde en de hightech explosieven die erna zijn gevonden.
  ———–
  Ook in de oorlog: de duitsers vielen in poolse uniformen de duitse grenswachten aan.De brand in de reichsdag.
  ———————–
  Zal ik je een voorspelling geven.
  In het middenoosten komt een grootschalige oorlog, die bijna tot totale zelfvernietiging zal voeren.
  Als oorzaak wordt GEBRUIKT de islam.
  het zal exploderen tot in midden afrika.
  Een en ander zal op relatief korte termijn gebeuren; binnen 5 jaar schat ik.
  Het verhaal over haiti was een indianen verhaal.

 34. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 10:11

  Zonne panelen renderen niet.
  Er zijn een paar systemen die wel renderen.
  met een bepaald soort pijp in asfalt, kan je de warmte erin opvangen in de zomer, en opslaan in ondergrondse tanks.
  Met 33 vierkante meter heb je genoeg voor warm water en verwarming de hele winter.
  Tegen: kosten ondergrondse opslag
  Warmte pomp.
  je pomt grondwater op; je ontrekt een paar graad celsius en pomt het weer terug.
  Goed voor warm water en verwarming.
  tegen: duur
  Mest broeien.
  Je stort een plaat beton op de grond buiten; metertje of 20 van je huis.
  Op die plaat isolatie; 10cm polistyreen
  Daarop 10cm beton; met pijp erin.
  Op die plaat stort je twee vrachtwagens paardemest, verse stalmest.
  Warmtewisselaar op 70cm hoogte; met een kraan netjes een bult opzetten.
  Insluiten met een golfplaatconstructie zodat het proces manipuleerbaar is.
  Binnen 24 uur is de temperatuur in het centrum 70 graad celciul.
  Gaat 5–8 maanden door.
  Daarna heb je een goede compost voor je tuin; stikstofkorrels bijdoen.
  Tegen: je moet veel verse mest in een keer krijgen.Je moet praten met een paar maneges; en een truck met knijper binnen een paar dagen laten afhalen.
  Windmolens
  de grote draaien alleen op subsidie en zijn waardeloos.
  maar in england worden voor het platteland kleine gemaakt; met automatische rem en zo.
  Werken goed en zijn betaalbaar.
  Verwarming.
  Waarschijnelijk heb je verwarming op gas.
  Je kan een CV ketel vor kolen nemen, die tussen je retourleiding en je CV ketel zetten.
  Deze kolenketel kan je hout en rommel in stoken.
  Wil je schoon stoken; droog hout in de zomer buiten twee maanden; bij voorkeur beuken.
  Als je dat hout stookt, "ziet" je gas ketel een hoge keteltemp en slaat niet aan.
  Om het ideaal te doen: een drieweg klep op de kolenketel; alleen als de kamerthermostaat warmnte vraagt, het warmwater naar je gas cv ketel.
  Anders vaar een voorraad vat.
  Nadeel: rompslomp.
  Het ideale is een groot vat zeg 20.000 liter dat verwarmen via een cv ketel op kolen/hout.
  via warmte wisselaars die temperatuur gebruiken voor warm water/ verwarming

 35. Pierra januari 27, 2010 om 10:17

  @Klaphek, een enorm document. Ik zie dat het van het SPPI komt: http://scienceandpublicpolicy.org/
  Ik ga het een andere keer beter bekijken. Dank je voor je link.
  @Gerard, mooi dat je er nog even op terugkomt. Ik kan nog steeds niet begrijpen waarom de politiek zou willen dat er Global Warming aangetoond wordt. Ik heb misschien iets niet helemmal duidelijk: maar het hele verhaal van Global Warming verplicht ze uiteindelijk impopulaire maatregelen te nemen.
  Dat er zoveel fouten gemaakt worden is wel ernstig natuurlijk, maar de achterdocht over de mogelijkheid dat deze ‘fouten’ met opzet geintroduceerd zijn om de politiek gunstig te stemmen (???) lijkt me onwaarschijnlijk.
  @Antoinette, ik heb een italiaanse versie van Word dus ik weet niet of ik je de juiste termen geef.
  Ga eerst naar Format en kies ‘character’. Onderaan het venster dat zich opent vind je de mogelijkheid om de letters/cijfers in te stellen (bij mij heet het ‘pedice’). Gewoon proberen. Succes!
  @PHM, dat uranium-verhaal ken ik. In Italie heeft de staat soldaten schadevergoeding gegeven voor de opgedane straling waardoor er veel ziek werden.
  Ik heb een houtkachel. Als die brandt slaat de verwarming af via de thermostaat. Bedankt voor je tips.

 36. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 10:18

  De regenwouden zij al niet meer interessant.
  In siberie worden de wouden gekapt; per dag wordt er meer door de jappen gekapt als voorheen in 5 jaar.
  Zet daarbij de lage groeisnelheid (is koud0 en kijk dan nog eens.
  de gletsjers en de himalaya; onzin verhaaltjes.
  Gemaakt om weer een stamp subsidie los te peuteren.
  Bio ethanol: onzinnig.Als de "interlectuelen" van de millieu mafia er een zin bij hadden gezet–of dat alsnog zouden doen- zoals" maar niet gemaakt van producten die normalerwijs voor menselijke consumptie worden gebruikt of op gronden die voor voedselproductie worden gebruikt"
  Dan zouden er 100 millioen mensen minder verekken van honger.
  Over haiti doen ze moeilijk; maar die 100 millioen?
  Daarvoor heeft niemand belangstelling
  Who cares? de lucht is dan 0,0000000001% schoner.

 37. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 10:26

  heb je effe wat leesvoer Pierra.
  En ja, Bilderberg group lijkt onwaarschijnelijk; maar is het niet.
  In 1930 werd er al openlijk gesproken over het afmaken van geestelijk gehandicapten en lichamelijk gehandicapten en joden en homo’s en esperanto aanhangers en zigeuners en nog wat meer,
  Niemand geloofde het; maar het gebeurde al in 1937.
  Ook toen wou niemand het geloven.
  De islam wil hetzelfde; en de gelegenheid gegeven doen ze het oook.
  De bilderberg groep en de uSA wil dat ook.
  Ongeloofwaardig?
  Schijnbaar wel, blijkbaar niet.
  De vaccins.
  Waarom werd in duitsland met twee vacins gevaccineerd? waarom een veilig vaccin voor de ambtenaren en leger, en onveilig voor de bevolking
  Waarom in nederland een onveilig vaccin wat ook nog te laat geleverd werd op een contract dat iedere ongeschoolde marktkoopman kan verbeteren?
  Waarom worden er in duitsland boven steden sproeivluchten gemaakt?
  Ik ben- gezien de moraal van onze overheid en de recente geschiedenis zeer wantrouwend.

 38. Pierra januari 27, 2010 om 10:34

  @PHM, daar ga je weer: de ene reactie na de andere! Een reactie op je eigen reactie. Neem een eigen blog, daar kun je ellenlange verhalen houden.

 39. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 10:55

  Vrouwen zijn door de eeuwen heen hetzelfde; ze vragen om reacties, en als ze die dan krijgen, dan mekkeren ze erom.
  Wij mannen lijden

 40. ing. St Hawk januari 27, 2010 om 11:18

  Nee van de Kletersteeg, jij lijdt.
  En ik weet zelfs waar aan.
  Ik zou er als ik jou was eens met iemand over gaan praten.

 41. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 11:26

  pierra kan best voor zich zelf opkomen; heeft ze ju niet voor nodig.
  Ga spelen en neem een pilletje

 42. ing. St Hawk januari 27, 2010 om 11:31

  Ik kwam voor mijzelf op.
  Bij "Wij mannen" werd ik een beetje misselijk.

 43. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 11:36

  Van jalouzie misschien?
  Want ik zou jou nou niet direct een man noemen.

 44. antoinette duijsters januari 27, 2010 om 11:37

  Pierra, het spijt me, maar het lukt niet, blijkbaar zijn de versies te verschillend.

 45. Pierra januari 27, 2010 om 11:55

  @PHM, als je hier wilt reageren, geen probleem, maar houd je een beetje aan de spelregels. Die ellenlange ‘mannelijke’ reacties vindt niemand leuk.
  @ing. St Hawk, goed ademen, dan gaat het vanzelf over. (hoop ik :-)).

 46. Pierra januari 27, 2010 om 12:01

  @Antoinette, dat komt waarschijnlijk alleen maar omdat ik een andere taal heb. Misschien kun je het aan iemand anders vragen. Ik weet alleen niet hoe ‘pedice’ in het Nederlands heet (subscript?). Kopieer een formule uit mijn stukje en stuur het naar een Nederlandse kennis op, die kan je vast uitleggen hoe het moet. Je mag me ook de tekst sturen en dan zet ik de nummertjes goed.

 47. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 13:04

  Pierra: zijn mijn reacties zo mannelijk?

 48. Annet januari 27, 2010 om 15:16

  ik weet dat vlinderbloemigen stikstof
  in de tuin brengen, veel dieper gaat mijn
  kennis niet, dat alles complex is (of rijk)
  is me bekend…..eeuwig boeiend daardoor…..
  groet van Annet

 49. Pierra januari 27, 2010 om 15:23

  @Annet, heel goeie kennis. (Ik wist eerder niet dat het de vlinderbloemigen waren die dit deden ;-))
  Ja, prachtig deze rijkdom.

 50. P.H.M. van de Kletersteeg januari 27, 2010 om 17:48

  Voor grondveredeling zijn er specifieke rassen bloemen in de handel.Die worden net als groenbemesting 9waar ook specifieke rassen voor zijn 0 door commerciele boeren vrij vaak gebruikt.

 51. antoinette duijsters januari 27, 2010 om 18:14

  Pierra, het is gelukt, dank zij je laatste aanwijzing, veel dank.

 52. Pierra januari 27, 2010 om 18:23

  @Antoinette, OK :-))

 53. Gerard januari 27, 2010 om 22:18

  @pierra: je eerste opmerking zet mij wel aan het denken. Waarom zou de politiek impopulaire maatregelen willen treffen? Ik denk toch om de wereld te redden en ook vanuit een schuldgevoel om wat wij allemaal op deze wereld uitspoken. Niet veel anders dan hoe veel mensen daar zelf ook over denken of voelen en vandaar dat het politiek aantrekkelijk is om aan dat schuldgevoel en de behoefte om goed te doen een stem te geven. Daarbij ga ik er overigens van uit dat de politici dat zelf ook zo zien. Op zich dus positieve sentimenten. Het probleem is alleen dat als het klimaatverhaal doorgeprikt wordt en ik geloof dat we dat nu zien gebeuren, waarbij ik de komende jaren nog meer ellende verwacht ,dat dan de stemming zal omslaan. Daarom maak ik mij druk om het alarmisme zoals dat nu een stem krijgt in het IPCC rapport evenals de huidige politieke consensus daarover. Het erger voorstellen, dan dat het is, het voorspiegelen van allerlei rampen, dat werkt even, maar wordt op een gegeven moment belachelijk.
  Ik geloof eigenlijk niet in opzet achter deze fouten, ik zie het meer als een collectieve waan. Men heeft tot nu toe geen tegenwind gehad en het klimaat heeft meegewerkt: de afgelopen twintig jaar is de aarde wel degelijk flink opgewarmd – alleen grotendeels niet door ons denk ik.

 54. Pierra januari 27, 2010 om 22:41

  @Gerard, mijn opmerking kwam eigenlijk voort uit het (foutieve?) idee, dat klimaatonderzoek politiek bepaald wordt, maar het is waarschijnlijk andersom. Klimaatonderzoek dient om de juiste politieke beslissingen te maken. Het zou kunnen dat de wetenschap allarmerender is dan nodig, om meer subsidie voor haar onderzoek te krijgen. Dat is misschien waar iedereen het over heeft, wanneer men zo sceptisch is. Maar ik denk zelf dat wetenschappers nog veel liever de ‘wereld redden’ dan de politici. Wetenschappers hebben vaak een veel sterkere ‘band’ met de natuur en het leven op Aarde.
  Over de opwarming hoor je veel tegenstrijdige ideeen. Komt de opwarming niet door de mens, waardoor dan wel? De zonneactiviteit? Die was meen ik de laatste 10 jaar laag, terwijl deze jaren de heetste waren las ik gisteren nog.
  Ik snap wel dat je je er druk om maakt, want alle sceptici zeggen nu: zie je wel! En dat doet de zaak geen goed.

 55. Kokopelli januari 27, 2010 om 23:42

  @Pierra: Je hebt het weer mooi voor elkaar 😉Het is duidelijk dat klimaatmodellen met bijzonder veel kleine en grote factoren rekening moeten houden wanneer het om zo een complex ecosysteem gaat.
  Waarbij je ook nog kunt bedenken dat de aanduidingen "klein"en "groot" een bias kunnen bevatten van de ontwikkelaars van die klimaatmodellen. In een complex ecosysteem zoals het onze zou in werkelijkheid uiteindelijk het omgekeerde het geval kunnen zijn…

 56. Pierra januari 27, 2010 om 23:56

  @Kokopelli, ik weet niet zeker ok ik begrijp wat je bedoelt. De aanduiding ‘groot’ en ‘klein’ zijn van mezelf, maar wat ik klein noem, bijv. het enzym rubisco, dat het meest voorkomende enzym op Aarde is, is dus eigenlijk een ‘grote’ factor, wanneer deze minder functioneert bij hogere temperaturen. Je zou dus eigenlijk van ‘belangrijke’ factoren moeten spreken. Het is niet echt mijn terrein dus climatologen zullen er wel betere termen voor hebben.

 57. Kokopelli januari 28, 2010 om 00:24

  @Pierra: Mijn opmerking sloeg ook op de klimaatmodellenbouwers.
  Zij gebruiken voor de variabelen weegfactoren die deels zijn gebaseerd op theorieën, deels empirisch bepaald zijn en deels schattingen zijn gebaseerd op regressie-analyses op onbetrouwbare / onzekere gegevens uit het (zeer verre) verleden.
  Ik ben behoorlijk sceptisch over zulke modellen, met name wat betreft de extrapolaties voor het "klimaat" in de (verre) toekomst. En zeker als klimatologen het dan ook nog gaan hebben over kleine of grote invloeden…

 58. Pierra januari 28, 2010 om 00:35

  @Kokopelli, jouw sceptiscisme (?) is tenminste duidelijk ergens op gebaseerd. Zelf vind ik dat we ons de luxe van scepsis niet kunnen permitteren als het gaat om zulke belangrijke problemen voor de mensheid. Dus eventuele fouten in de zin van overdrijvingen nemen ik dan maar voor lief. (Het gaat hier trouwens om een onderschatting van het probleem). Het probleem voor veel mensen is dat ze bang worden van de negatieve vooruitzichten en als die dan onjuist blijken worden ze kwaad.
  We zitten midden in het spookuur en het is bijna volle maan! 🙂
  Goedenacht!

 59. Kokopelli januari 28, 2010 om 00:54

  @Pierra:We zitten midden in het spookuur en het is bijna volle maan!
  Hier is het koud en er valt bij tijd en wijle een soort kruising tussen regen, sneeuw en af en toe daarbij hagel. Dus de volle maan kan ik wel schudden 😉
  Jij ook een goedenacht gewenst.
  Ik spook nog even door 😉

 60. P.H.M. van de Kletersteeg januari 28, 2010 om 09:46

  Ikm denk doodgewoon dat -om een behoorlijk model te maken betreffende klimaat wijziging- de wetenschap niet ver genoeg is.
  Temeer doordat daarvoor meerdere diciplines actief zouden moeten zijn, en globale gegevens aanwezig moeten zijn.
  De wetenschap kan dat nog niet; en het enige wat de wetenschap nog meer niet kan, is toegeven dat ze niet ver genoeg zijn.
  Reden: de suggestie van een baanbrekend onderzoek voert tot subsidies.(en onzinnige uitspraken)

 61. -martin- januari 28, 2010 om 11:14

  Op grond van je fotobijschrift vroeg ik me af op welke temperaturen nog wel leven mogelijk zou zijn. Ik vond een populaire pagina met de volgende tekst:121ºC Is de tot nog toe hoogste temperatuur waarbij leven is aangetroffen. Het gaat om Archaea 121, een bacterieachtig organisme uit de diepzee dat leeft rondom de black smokers (diepzee-geisers). Archaea behoren tot de eerste levensvormen die op aarde verschenen, miljarden jaar geleden.
  Het Griekse woord archè betekent oer-oud, verder is zijn eigen temperatuurrecord onderdeel van de naam.

  Nog geen 400 graden celsius. Maar wel boven het kookpunt van water. Hoe is de volgende vraag. Niet door zuurstof te ademen maar door ijzer te ademen schrijft de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article975223.ece/Microbe_weerstaat_121_graden_Celcius

 62. Pierra januari 28, 2010 om 11:26

  @PHM, de wetenschap die we hebben is die van vandaag. We moeten het er mee doen.
  @Martin, inderdaad, die ‘ken’ ik. Zij waren in staat op H2S (waterstofsulfide) te leven in een atmosfeer (dus ook water) zonder zuurstof. Zuurstof is zelfs giftig voor ze. Een van de redenen waarom zij er eerder waren dan de zuurstofproducerende cyanobacterien en andere bacterien. Toevallig ging een voorgaande blog van mij daarover (2 blogs terug). Heel interessant. Maar inderdaad geen 480°C. Het is misschien waarschijnlijk dat deze oeroude bacterien ook het langst zullen overleven als er iets mis mocht gaan met de planeet.

 63. -martin- januari 28, 2010 om 11:45

  Die had ik niet gezien. Het heeft iets moois dat wat voor ons leven
  essentieel is vroeger voor het leven giftig was, de zuurstof. Dat je
  dus anders kon leven dan wat nu denkbaar is. Dat geldt de temperatuur,
  maar zeker ook het ademen van andere stoffen. Het relativeert op een
  bijzondere manier.

 64. Pierra januari 28, 2010 om 14:57

  @Martin, leuke avatar! Ja, het was toen duidelijk een heel andere planeet.

 65. ing. St Hawk januari 28, 2010 om 15:53

  In het filmpje van Gallo (zie ‘De reusachtige Kokerworm’, eveneens zo’n fantastisch artikel van Pierra ) is sprake van bacteriën die leven bij een temperatuur van 180 graden Celsius.
  Precies de goede temperatuur om patat te bakken.

 66. Pierra januari 28, 2010 om 16:04

  @ing. St Hawk, goed dat je me dat nog even herinnert.
  Ik zie dat je eetlust weer is teruggekeerd. Gelukkig.

 67. Gerard januari 28, 2010 om 16:38

  @ PHM: dat is wel een heel generieke uitspraak. Eerlijk gezegd denk ik dat de meeste wetenschappers geen enkele moeite hebben met het toegeven dat ze meer niet weten dan wel. Al hangt het van de tak van wetenschappers af. Medici hebben er wat meer moeite mee maar daar verwachten wij als patient ook meer zekerheid van. Klimaatwetenschappers spannen volgens mij de kroon maar dat komt omdat hun "patient", de politiek zo mogelijk nog meer zekerheid nodig heeft om ingrijpende beslissingen te kunnen nemen.
  @pierra. Het is eigenlijk allebei. De politiek stuurt ook de wetenschap. Dat begon al bij Thatcher: die het CO2 onderzoek flink financierde omdat zij meer kernenergie in Engeland wilde (voor Sellafield). Maar er zijn zeker ook vele wetenschappers met een intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren. Je moet mij als Bioloog ook niet pesten door aan mijn favoriete natuurgebieden te komen, dan sta ik op de stoep. Maar je moet activisme wel scheiden van wetenschap. Uit het IPCC rapport blijkt dat veel onderzoek dat geciteerd wordt in het rapport in samenwerking gedaan is met het Wereldnatuurfonds. Hoe zeer ik het WNF ook een warm hart toedraag zij horen als kennisbron niet thuis in een objectief rapport over het klimaat.

 68. Pierra januari 29, 2010 om 00:30

  @Gerard, ben het wel mee eens. Het is in ieder geval duidelijker geworden.
  Groet,

 69. chimor januari 29, 2010 om 11:22

  Interessant stuk. Het wordt steeds complexer. Ik ben hierin een volkomen leek.

 70. Pierra januari 29, 2010 om 11:35

  @chimor, dank je. Het lijkt mij ook erg complex, maar het is ook waar wat Gerard zegt, was het niet het stikstofgehalte in de bodem, dan was het misschien wel zoetwater, dat de plantengroei beperkte. Er is altijd maar één beperkende factor.

 71. P.H.M. van de Kletersteeg januari 29, 2010 om 11:38

  Het wordt pas echt interessant als de specialistische wetenschappers die de subsidiepot hebben leeggehaald moeten toegeven dat er geemn moer klopt van hun voorspellingen.
  Simpel; dat de natuur te complex is.

Praat mee en laat hier uw reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolution blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: