Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

Tag archief: duurzaamheid

Plastic afval, we zitten ermee

Er bestaat bijzonder veel informatie op het net over plastic, de vervuiling door plastic afval en het product als bron voor recycling. Er is al zo lang door mensen aan gewerkt en gestudeerd dat het onmogelijk is daar een beknopt verhaal over te houden. Al zoekende kom je heel wat informatie tegen. Eén artikel van 20 juni 2014 uit Waste Management World beschrijft hoe in Europa slechts 12% van het plastic gerecycled wordt en nog steeds 38% naar stortplaatsen gaat omdat er niet genoeg capaciteit zou zijn al het plastic te recyclen. Uit de resterende hoeveelheid wordt energie opgewekt voor centrales. Deze percentages zijn zeer verontrustend. Stortplaatsen zijn ecologische rampen, ze produceren methaan-gassen en ook al wordt de bodem ervan afgeschermd van het omliggende terrein, dan vinden er nog lekkages plaats die de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater verontreinigen. Dat het percentage voor recycling zo laag ligt is nogal ontmoedigend voor de brave burger die zijn plastic afval netjes scheidt van de rest.

Recycling van plastic is eigenlijk een verkeerde term want de cirkel is niet compleet. Het wegwerpplastic zoals flessen, plastic zakken en wegwerp-picknick artikelen wordt omgesmolten tot andere producten zoals plastic stoelen en tafels. Er worden dus bijvoorbeeld niet opnieuw flessen van gemaakt maar andere producten. Recyclen van plastic kost veel meer energie dan het recyclen van andere afvalproducten zoals glas en metaal omdat het plastic onder hoge temperaturen gedepolymeriseerd dient te worden om er vervolgens pellets van te produceren die opnieuw gebruikt kunnen worden. Er gaat ook een kostbare procedure aan vooraf van het sorteren van de verschillende soorten plastic en kleuren plastic tot het wassen ervan.

We zouden elk stuk plastic dat door onze handen gaat moeten beschouwen als een bron voor nieuwe plastic producten en zouden het zeker niet zomaar moeten dumpen bij ander afval of op straat of in de berm gooien.

De plasticindustrie benadrukt dat plastic folie zoals dat om onze groenten zit het voordeel heeft deze groenten langer vers te houden. Daarmee zouden we voorkomen ons voedsel te verspillen door het weg te gooien wanneer het zo snel bedorven is. Een in plastic verpakte komkommer roept weerstand bij de consument op, maar PlasticsEurope, een associatie van producenten van plastic ziet dit als een ecologisch verantwoorde verpakking omdat wij zodoende minder voedsel weggooien zegt een vertegenwoordigster in een interview (youtube). De supermarkten kunnen ze zo ook langer in hun schappen laten liggen.

Er wordt aan gewerkt het percentage gerecycled plastic te verhogen en men zou helemaal van de stortplaatsen af willen, maar daarbij gaat het over te bereiken doelen binnen 2020 of 2030. Dat is wel erg laat. Aangezien de plasticindustrie hoe dan ook op volle toeren blijft draaien om van olieproducten ons wegwerpplastic te maken is het waarschijnlijk dat we, als we al het wegwerpplastic zouden recyclen op de huidige manier, straks in een plastic wereld leven.

Hier volgt een 10 minuten durende TEDtalk uit 2011 van Mike Biddle over het recyclen van plastic.

Janine Benyus en biomimicry

Janine Benyus is een biologe die zich inzet voor een dialoog tussen biologen en designers. Zij laat hen zien hoe de natuur allerlei oplossingen biedt voor technische problemen. Deze oplossing houden ook in dat er gewerkt wordt met bioafbreekbaar materiaal.

Biomimetica is eind jaren negentig ontstaan. Het bestudeert de beste ideeën in de natuur en bootst deze na met als doel een productieproces of een product te verbeteren en duurzamer te maken.
De kern van het idee is natuurlijk profijt te trekken uit de 3,8 miljard jaar aan ervaring,

ijsvogel
Van internet: Ijsvogel

ontwikkeling en aanpassing van de natuur en zich te baseren op de vorm of het metabolisme van een levend organisme of de interactie die het ontwikkeld heeft met het ecosysteem.

In haar lezingen geeft Janine Benyus ontelbare voorbeelden. Het beroemdste is wel de Japanse bullet train van Shinkansen. Deze trein maakte extreem veel lawaai en elke keer als hij een tunnel in- en uitdook kwam er een vreselijke klap. Nu is de bedrading van de trein bedekt met een coating die de veren van de geruisloos vliegende uil nabootsten, en de neus van de trein heeft de vorm gekregen die de snavel van een ijsvogel naabootst waardoor de klap bij tunnels opgevangen wordt. Deze vogels kunnen namelijk het water induiken zonder een druppeltje op te laten springen.

Een ander interessant voorbeeld is de kalkafzetting van kalk (ketelsteen) in pijpleidingen, een groot probleem. Janine wees de ingenieurs op het feit dat ook schelpen uit calciet bestaan. De schelpdieren produceren een proteine waarop het kalk uit het zeewater neerslaat. Dit gaat niet alsmaar door, want bij de juiste grootte van de schelp wordt er een nieuwe protiene gevormd over de schelp die kalk juist afstoot. De ingenieurs die hun hele carriere al naar oplossingen zochten, vonden dan nu eindelijk de ‘graal’. Ze bekleedden
vanaf toen al hun leidingen met deze laatste proteine en het probleem was voorbij.
Zo bestaat er ook een oliepijpleidingensysteem dat gebruikt maakt van een ‘bloedplaatjes-technologie’. Hier worden kleine scheurtjes in de leiding gedicht met deze artificiële bloedplaatjes die met de olie meestromen. Ze klonteren samen bij kleine scheurtjes en geven met hun lichte radioactiviteit de technici aan waar de problemen zitten.
Een ander voorbeeld is de bultrug die langs zijn vinnen een soort stompe richels heeft zitten die de efficientie met 35% verhogen. Windmolens die deze structuren toepassen kunnen bij erg lage windsnelheden draaien.

whaleblade
Van internet: bultrug en whaleblade

Het gebruik van materialen die bestaan uit slechts de ‘natuurlijke’ elementen van het periodiek systeem, zorgt voor een ecosysteem dat recycled kan worden, alles kan worden afgebroken en weer opnieuw gebruikt worden, net zoals de Aarde dat al 3,5 miljard jaar doet. Uiteindelijk kunnen we niet doorgaan met zeeën en de lucht te vervuilen omdat we niet inventief genoeg zijn geweest. Dat zou toch een blamage voor de mens zijn.

Van internet: volume water en lucht t.o.v. de Aarde

Bekijk ook de lezingen uit TED van Janine Benyus uit 2007 en 2009.
 
Zie voor meer informatie ook de volgende sites
Nog meer voorbeelden: http://images.businessweek.com/ss/08/02/0209_green_biomimic/index_01.htm
sites:
http://www.asknature.org/
http://www.biomimicryinstitute.org/

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolutie blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: