Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

Duur-zame energie

Volgens een onderzoek uit Oxford, uitgevoerd samen met Nobelprijswinnaar en Amerikaans econoom Stiglitz, worden veel banen gecreëerd door te focussen op de overgang naar hernieuwbare energie. De bouw van windmolenparken en zonnepanelen met de aanleg van infrastructuur zou het mogelijk maken om 3 keer meer banen te creëren dan wanneer traditionele fossiele energie wordt gebruikt. Dergelijk werk vergt namelijk veel mankracht.

Onderaan het artikel waarin dit te lezen was stond bij wijze van kritiek ook dat Italië neutraal is gebleven voor wat betreft de maatregelen die genomen kunnen worden om door te gaan zoals voorheen, zodra de Covid-19-crisis voorbij is, of om van koers te veranderen, richting een duurzame economie. Persoonlijk vind ik het een goede positie, aangezien het budget voor de verschillende uitgaven van de staat noodzakelijkerwijs bijna volledig zal moeten worden geconcentreerd op de strijd tegen de Covid-19-pandemie en de economische gevolgen daarvan.

Vervuiling

Luchtvervuiling Milaan van vóór de corona-pandemie. Photograph: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/REX/Shutterstock

In Nederland is er een groep van activisten, Urgenda genaamd, die via juridische procedures bepaalt dat de overheid zich moet houden aan een reductie van CO2 om een ​​bepaalde waarde, die als acceptabel wordt beschouwd, niet te overschrijden. Dankzij deze groep, die dus uit een man en een paardenkop bestaat en die geen democratische vertegenwoordiging heeft, ook al zijn ze enorm populair onder de groenen, schieten nu overal in het land biomassa-centrales uit de grond. Biomassa wordt beschouwd als hernieuwbare energie. Biomassa is gelijk aan pellets, aan vernietigde bossen. Om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden, subsidieert de Nederlandse overheid het gebruik van biomassa, omdat Europa deze energiebron tot hernieuwbaar heeft bestempeld. De vermindering van CO2 in de atmosfeer zou alleen plaats kunnen vinden tijdens de aangroei van bossen, aangezien nieuwe bomen weer CO2 zullen gaan opnemen. Er wordt een soort lening genomen op de toekomst.

In deze context maakten Michael Moore en Jeff Gibbs een documentaire, Planet of the Humans,  waarin de vernietiging van de bossen aan de kaak wordt gesteld. In feite hekelen ze de hele ‘groene’ beweging in die zin dat ze door het kapitalisme tot slaaf is gemaakt zonder dit te beseffen. We zien verschillende keren jonge mensen die protestborden omhoog houden met de woorden “we willen 100% hernieuwbare energie”, waarbij ze alle energie bedoelen die niet fossiel is, dat wil zeggen zonne-energie en windenergie. Volgens Ozzie Zehner, een wetenschapper in UC Berkeley, bedraagt de op deze manier verkregen energie minder dan de energie die wordt gebruikt om met fossiele bronnen diezelfde panelen en molens te bouwen.

In het recente verleden maakten Moore en Gibbs deel uit van sympathisanten van groene activisten en linksen, maar met deze film hebben ze veel vijanden onder hen gemaakt. Als het waar is wat ze in de film laten zien, hebben ze over de hele wereld vijanden en zullen ze zich een tijdje moeten verstoppen. De officiële wetenschap erkent zelf het probleem van klimaatverandering en vergemakkelijkt het nemen van maatregelen ter bestrijding van CO2-uitstoot. In de praktijk betekent dit dat de wetenschap het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en biomassa bevordert en goedkeurt om de stijging van CO2 tegen te gaan. Het keurt ook de constructie van elektrische auto’s goed met het gebruik van grondstoffen uit andere continenten. Er zijn nu multinationals actief in de biomassa-industrie die worden geprezen door de wetenschap, door (groene) politiek en door groen links.

Dit wetende kunnen we niet langer gewoon voorstander zijn van hernieuwbare bronnen en een ‘duurzame economie’. De groenen haalden gewoonlijk uit tegen grote olieproducerende multinationals, maar we moeten ook oppassen voor de markt van de hernieuwbare industrie. Dat Italië dus nog niet duidelijk heeft gekozen voor een op fossielen gebaseerde economie of, integendeel, voor een hernieuwbare economie – voor de komende tijd na Covid-19 – mag niemand teleurstellen. Zoals vaak gebeurt, vertraagt ​​Italië zijn keuzes, maar het kan ook een voordeel zijn anderen te laten experimenteren. De econoom Stiglitz mag dan uitrekenen dat er 3 keer meer arbeidsplaatsen komen met een duurzame economie, maar het hierboven geschetste plaatje laat zien dat er veel meer komt kijken bij dit wellicht steriele met computermodellen opgestelde rekensommetje.

Uit:

EuropaToday Dario Prestigiacomo

Elsevier Weekblad Simon Rozendaal

YouTube; Planet of the Humans Moore and Gibbs

5 Reacties op “Duur-zame energie

 1. Gert Korthof mei 15, 2020 om 10:02

  Marleen, dank voor dit blog wat weer heeeeel veel discussie punten opvoert. Voor nu even kort dit. Je schrijft: ” groep van activisten, Urgenda genaamd,…”
  Heeft ‘activisten’ en ‘de groenen’ bij jou een positieve of negatieve betekenis? En: “die dus uit een man en een paardenkop bestaat en die geen democratische vertegenwoordiging heeft” is totaal irrelevant voor de vraag of Urgenda gelijk heeft! Als het negatief is: dan zijn de personen achter Urgenda, Marjan Minnesma en hoogleraar Jan Rotmans, bij voorbaat al negatief bestempeld. En wat ze dan allemaal zeggen en gedaan hebben kan niets anders dan slecht zijn. Ze zijn bij voorbaat al zwart gemaakt. Dus pas hier voor op. Ik schrik er echt van. Marjan Minnesma is in Nederland in zeer respectabel en bewonderd persoon. Minnesma is verscheidene malen gekozen tot nummer 1 van de Duurzame 100, een lijst met de invloedrijkste ‘duurzame’ Nederlanders die dagblad Trouw sinds 2009 publiceert. En het feit dat de rechtbank Urgenda meermalen in het gelijk heeft gesteld zegt genoeg. Ze heeft gelijk. Kijk op de website voor informatie wat ze doen:
  https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/
  Urgenda stelt dat de overheid een zorgplicht heeft en daarom actie dient te ondernemen om de burgers te beschermen; … ook dat je als burger naar de rechter kunt gaan, om bescherming te vragen tegen een inactieve overheid, die door veel te weinig te doen, een gevaarlijke situatie mede-creëert. De Nederlandse rechtszaak van burgers tegen de Staat heeft internationaal de aandacht getrokken en navolging gekregen.

  Ik weet niets van het verband van Urgenda met biomassa-centrales. Het staat niet op hun website. Het is niet iets waar ze voorstander van zijn, zo te zien. Het lijkt me vreemd dat ze voorstander zijn van iets wat slecht is voor het milieu en klimaat.
  Ten slotte: het klimaat is van iedereen! Het klimaat is niet van ‘de groenen’ of ‘de roden’, niet links en niet rechts. er is maar 1 klimaat. We zitten allemaal in hetzelfde bootje! Als het bootjes zinkt, gaan we allemaal naar de haaien!

  Je linkt naar Elsevier Weekblad Simon Rozendaal, maar dat stuk is alleen voor abonnees.

  • Marleen mei 16, 2020 om 21:40

   Gert,

   Dank voor je reactie,

   Het is geen zuivere houding om als burger van een land je op te zetten tegen je eigen overheid en je uitsluitend in te zetten voor ‘de burger’ tot aan juridische procedures met veroordelingen van de overheid als gevolg toe. Elk lid van die overheid is ook een burger en de regering is gekozen door de burgers. Kortom, wat mensen als Minnesma en Vollenbroek behelst is mij niet duidelijk. Je zegt dat ze de overheid dwingen voor hun burgers te zorgen. Wanneer je je land, de regering, een mes op de keel zet en afdwingt onder een bepaalde waarde van CO2 uitstoot te blijven (of stikstof in het geval van Vollenbroek) en datzelfde land als gevolg daarvan als enige alternatief heeft iedereen van het gas af te halen en de kolencentrales te vervangen door pellet-centrales (of de bouw stil te leggen en de veestapels te halveren) dan ben je toch niet goed bezig. Deze houding verbaast me des te meer aangezien dit juristen, filosofen, economen en ecologen zijn. Die moeten toch inzien dat hun protest erg veel leed veroorzaakt (heeft). Maar als ik interviews zie met deze mensen zijn ze vol van hun ‘overwinningen’ en lijken geen oog te hebben voor de wurggreep waarin de staat zich bevindt. Ze schijnen er zelfs genoegen in te scheppen alsof je eigen overheid je vijand is??? Het zou bovendien goed zijn voor de burger? Ik vraag me af welke burger? Ik hoor van heel wat die er helemaal niet blij mee zijn.

   Ik heb niets tegen groenen op zich, maar een heel land lamleggen, wie heeft daar nu profijt van, precies, niemand. Persoonlijk heb ik geen hoge pet op van de twee mensen, Minnesma en Volllenbroek. Je begrijpt toch zelf wel dat als CO2 omlaag moet dat er maatregelen genomen moeten worden. De enige maatregel die de overheid heeft is om biomassa in te zetten. Of om handel te drijven in duurzaamheid-certificaten. Een hoofdstuk apart. Windmolens en zonnepanelen zijn eenvoudigweg niet genoeg. Ik zou zeggen, bekijk de documentaire eens. Er is een kaalslag van de bossen op onze planeet aan de gang en iedereen houdt videoconferenties over klimaat en corona zonder ook maar iets in de gaten te hebben of er iets tegen te doen.

   Biomassa is op Europees niveau uitgeroepen tot duurzame vorm van energie, maar dat is het helemaal niet! Het verbranden van bossen draagt absoluut niet bij aan het verlagen van CO2 uitstoot. Maar omdat het op Europees niveau zo genoemd wordt, kan het ingezet worden voor het verlagen van de CO2 uitstoot (op papier), er zitten gigantische industrieën achter. Daar zouden een Minnesma en Vollenbroek wat aan moeten doen als ze echt iets van belang willen bereiken.

   Hier het artikel van Rozendaal. Niet mijn favoriete artikel van hem, maar geeft wel een idee van de scheve situatie waarin we ons bevinden

   Klik om toegang te krijgen tot simon-rozendaal-pdf-96652950_599841267288749_3735220550662881280_n.pdf

 2. Gert Korthof mei 17, 2020 om 12:43

  Marleen, bedankt voor je reactie en de column. Dit roept vele vervolgvragen op. Maar eerst dit: zitten we wel op dezelfde golflengte? Wil jij ook een leefbare, duurzame, fossielvrije toekomst? Dus: stel dat er geen ‘biomassa probleem’ was, lost dat jouw bezwaren tegen Urgenda op?

 3. leonardo mei 17, 2020 om 16:48

  Marleen en Gert.

  Dat gaat vast een boeiende discussie worden, tussen jullie. Maar ik vrees dat ie een beetje achterhaald is door de Coronacrisis, of, zo niet achterhaald, dan toch zeer voorbarig gegeven de omstandigheden.
  Wat je van de klimaatproblemen mag denken, of ze goed gezien worden of overdreven, de wil om ze te attaqueren is een soort survival of the fittest die vanuit sommige hoeken van de samenleving – m.n. de groene – begrijpelijk is.

  Maar, we hebben nu even andere problemen. We hebben een viruscrisis die ontaard is in een economische crisis en in een samenlevingscrisis. Een samenlevingsprobleem niet alleen op landenniveau – China-Amerika of Italia-NL, maar ook op landgenotenniveau – hamsteren, de lockdown negeren. Persoonlijk denk ik dat we nog niet het puntje van de ijsberg zien wat betreft de sociale en persoonlijke ellende. Financieel aan de grond, gezinsleven kapot, zelfmoord … alles is denkbaar en hier en daar al een beetje zichtbaar.

  In die situatie zijn er mensen die de boel willen vertimmeren alsof er niks aan de hand is. Die denken dat we ons de luxe kunnen veroorloven om een flink aantal stappen terug te doen.

  En zo roept Ewald Engelen, hoogleraar economie, en partner van de vroegere aanvoerster van de Dierenpartij: laat KLM lekker failliet gaan.
  Zo roept D66: laten we de veestapel halveren (volgens mij bedoelen ze, onbewust, extinctie van een aantal diersoorten).
  En zo roept de fanatieke wind- en zonnelobby (o.a. Milieudefensie): dit is een kans, die moeten we grijpen.

  Gert, jij zegt tegen Marleen dat ze moet oppassen. Maar jij moet net zo goed oppassen. Heb je ooit van answered prayers gehoord? Dit is geen blessing in disguise. Dit is werkelijk een catastrofe, waarvan we mogen hopen dat we er goed uitkomen.

  Dus laat KLM failliet gaan. Halveer de veestapel. Sluit de kolencentrales. Ga NL verbouwen, terwijl er geen geld is.
  In het buitenland zullen ze glimlachend toekijken. British Airways zal de KLM-passagiers paaien. Denemarken zal onze functie van voedselproducent overnemen. De dieselgeneratoren op de daken van de ziekenhuizen zullen proberen de IC’s van stroom te voorzien als er even te weinig zon of wind is, en Frankrijk zal ons kernenergie verkopen – tegen een stevige prijs.
  En ons exportproduct is niks meer – want we proberen met zon en wind een beetje stroom op te wekken.

  Jullie zijn allebei biologen en hebben veel weet van Darwin’s survival of the fittest (’t is niet echt van Darwin, ik weet het). Wel, de stemming in NL lijkt om te slaan naar: we creperen liever fatsoenlijk, dan dat we surviven op een manier waarop de aarde niet kan overleven. Ik denk zomaar dat jullie een nieuw biologisch fenomeen zullen gaan ontwaren: dat een populatie het overleven gunt aan een andere populatie omdat ze geen vuile handen wil maken. Vollenbroek en Minnesma zijn daarmee, als trouwe leerlingen van Frans Timmermans, hard bezig.

  Dus, ik zou zeggen, ga over een jaar of twintig weer over klimaat praten. En laten we nu even ons zo kapotte handeltje weer proberen op te pakken.

 4. Marleen mei 20, 2020 om 19:04

  Dankjewel Gert voor de vraag. Als je de cijfers en percentages bekijkt die aangeven hoeveel van onze (Nederlandse) duurzame energie echt duurzaam is (dus niet biomassa), dan ligt dat in de buurt van 2-3 %. Een behoorlijke hoeveelheid duurzame energie wordt ingestroomd vanuit het buitenland, waar dan certificaten bijhoren die verhandeld kunnen worden. De rest komt nog steeds van fossiele brandstoffen of sinds een aantal jaren van biomassa.

  Biomassa wordt duurzaam genoemd omdat Wetenschap aangetoond heeft dat het ‘vervangen’ van resthout en oude bomen, waar pellets van gemaakt worden, door jonge bomen veel CO2 uit de lucht haalt; meer dan er geproduceerd wordt door het verbranden van de pellets. Nu heeft Europa op basis van deze wetenschap gebaseerd dat biomassa duurzaam. Zo kan Nederland biomassa subsidiëren en aan Urgenda laten zien dat ze haar best doet. Dit is één grote papierwinkel die niets met de werkelijkheid te maken heeft, er klopt niets van. In de bossen waar gekapt wordt worden geen pellets gemaakt van resthout, nee, er wordt gewoon hout gekapt. Er is niemand die daar toezicht op houdt. Het zijn grote overzeese, Amerikaanse bedrijven die ook geen pottekijkers dulden (zie documentaire van Michael Moore).

  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-maak-einde-aan-belonen-van-houtkap-op-grote-schaal~bbc65377/

  Hier kun je lezen dat ook MOB tegen biomassa is, d.w.z. dezelfde man, Vollenbroek, die ons wil beschermen tegen stikstof en, met Minnesma, tegen CO2-uitstoot. Begrijpt hij dan werkelijk niet dat hij, maar vooral Minnesma, het zelf zijn die de overheid dwingt beroep te doen op biomassa.

  Iedereen wil een fossiel-vrije toekomst. Er is niemand die daar niet voor is, maar het is niet mogelijk de transitie te forceren tot een 2 tot 3 jaar durend proces, het land vol te proppen met windmolens en zonnepanelen. Dat moet onder ogen gezien worden. Panelen en molens zouden hoe dan ook niet genoeg zijn en er kleven enorme ethische bezwaren aan.

  Hier nog meer links over het kappen van bossen voor windmolenparken

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/08/we-gaan-vergroenen-hoor-bos-moet-tegen-de-vlakte-om-windmolens-te-plaatsen/

  https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2019/08/groene-politiek-duitse-deelstaat-kapt-bos-voor-windmolens-701607/

  Italië heeft ook een vreemde houding want is tegen kernenergie. Enkele centrales zijn en worden nog steeds ontmanteld. Het land koopt elektriciteit uit Frankrijk opgewekt met kernenergie. Gas kopen ze van Rusland. Er wordt niet veel geïnvesteerd in zonne-energie. Wat de overheid wenst is mij niet duidelijk. Er is hier geen Urgenda. Er zijn wel erg veel mensen die denken dat de overheid de burger bedondert en die krijgt dan ook overal de schuld van.

Praat mee en laat hier uw reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolution blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: