Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

Maximum prijs in de zorg

Hierbij nodig ik de lezer uit de volgende uitzending van Een Vandaag te bekijken. Hoewel ik er hier in Italië ver vandaan zit, trek ik me dit probleem wel aan. Deze uitzending gaat over het instellen van een prijsplafond voor de behandeling van ernstig zieken. Dit probleem geldt voor alle leeftijden. Oud en ziek zijn daarentegen is een zware last voor de maatschappij. Dit komt niet in de uitzending aan bod, maar is wel iets dat iedereen zorgen zou moeten baren. Het kan daardoor misschien gebeuren dat deze oudere zieken worden ‘opgegeven’, omdat ze teveel kosten. De combinatie van deze twee kenmerken, oud en ziek, is misschien soms beslissend terwijl de arts volgens zijn eed er alles aan moet doen om een mens te redden of te genezen. Het prijsplafond dat men poogt in te stellen is namelijk een prijs per gewonnen levensjaar.

Klik hier voor de uitzending: Eén vandaag – maximumprijs in de zorg

Een voorstel van een prijsplafond van 80.000 euro per gewonnen levensjaar: plotseling heeft 62% van de specialisten geen mening meer.

Een voorstel van een prijsplafond van 80.000 euro per gewonnen levensjaar: plotseling heeft 62% van de specialisten geen mening meer.

1VCommissieWijzen

Voor het bepalen van het prijsplafond trekt 73% van de specialisten zich terug en wensen een commissie wijzen

 

De resultaten van de enquêtes onder 2000 medisch specialisten wijzen uit dat meer dan 70% van deze artsen denkt dat er een maximum prijs in de zorg moet komen. Je zou verwachten dat dit probleem hen koud zou laten. Het is uiteindelijk de maatschappij via de staat die betaalt voor de zorg. Het treft hen dus niet persoonlijk. De arts zegt niet geconfronteerd te willen worden met deze keuze in de behandelkamer, maar hij wil wél dat er een maximum vastgesteld wordt. Uiteindelijk legt hij de verantwoordelijkheid voor een dergelijke beslissing bij een speciale commissie. Dit alles is op te maken uit de resultaten van de enquêtes waar de artsen aan hebben meegedaan. Het getuigt van hypocrisie dat men van een kant een maximum wil, maar daar niet mee lastig gevallen wil worden tegenover de patiënt, en een commissie het uit wil laten zoeken. Waarom heeft deze groep artsen dan niet gekozen voor het juiste antwoord: ik heb geen mening. Dat is namelijk wat de specialist geantwoord zou moeten hebben als hij vindt dat zich er een commissie over dient te buigen. Uiteindelijk blijkt, zodra er een concreet plafond gesteld wordt van 80.000 euro per gewonnen levensjaar, dat 62% van de medisch specialisten zegt daar geen mening over te hebben.
Deze uitzending (van half augustus jongstleden) speelt al langere tijd door mijn gedachten, omdat er in Nederland zo vreselijk rationeel met ziekte en ziektekosten wordt omgesprongen, terwijl de medisch specialisten eigenlijk helemaal niet rationeel en consequent nadenken. Bovendien wordt dit probleem in (minder welvarende) landen vaak helemaal niet aangekaart.
Uiteindelijk heeft Marcel Levi helemaal gelijk. Ook als ziekenhuisdirecteur moet je aan de patiënt blijven denken. Wouter Bos, die nu ook ziekenhuisdirecteur is, denkt aan de financiën van het land, een beroepsdeformatie?

14 Reacties op “Maximum prijs in de zorg

 1. nand braam september 12, 2014 om 06:10

  @ Marleen

  Ik wil niet vervelend doen, omdat ik weet dat je een atheïstische levensbeschouwing hebt.

  Waar jij nu bezwaar tegen maakt, is, volgens mij, het gevolg van een materialistische wereldbeschouwing, die in de westerse wereld tot grote hoogten gestegen is. De “verdinging” van de mens past in een louter materialistische levenshouding. Een atheïstische wereldbeschouwing hoeft niet gepaard te gaan met een louter materialistische (jij bent dan hiervoor even snel het bewijs), maar die koppeling komt wel heel veel voor.

  Religies bestrijden nu juist een puur materialistische wereldbeschouwing/levenshouding.

 2. leonardo september 12, 2014 om 06:35

  Marleen,
  Allereerst heb je groot gelijk met je opmerking dat een dokter niet in kosten/baten termen mag denken als hij met de behandeling van een patiënt bezig is. Voor zover ik weet is het ook nog niet zo ver in de (westerse) wereld, al ben ik niet zo naïef om te denken dat er nooit keuzes gemaakt worden in noodsituaties. (Een bekend – overigens zeer discutabel – geval is daar waar behoefte was aan een donororgaan.)

  Wel is het heel normaal dat aan onderhoudsmonteurs een statusrapport gevraagd wordt als besloten moet worden of een kapitaalgoed economisch gesproken aan vervanging toe is. In die zin is het niet onlogisch, zelfs heel normaal, dat artsen, onze onderhoudsmonteurs, iets gevraagd wordt over de zin van het onderhoud.

  Het probleem is natuurlijk de manier waarop we met dit soort maatschappelijke kwesties omgaan.

  Van snelwegen heet het dat ze nodig zijn, alhoewel het wel geld kost.
  Defensie moet bij een beetje – opgeklopte! – ruzie waar oude vijandsbeelden van stal gehaald worden, onmiddellijk volgepompt worden met kwaliteit en 21ste-eeuwse begrippen als flitsmacht – en je hoort niet eens iemand over de kosten.

  Onderwijs en gezondheidszorg kosten geld, kosten ontzettend veel geld – ook volgens de zogenaamde hoeder van onze zorgzame samenleving, het CDA … en dan een hele tijd niets … en dan wil iemand ook wel fluisteren dat het hard nodig is om die op peil te houden.

  Wat gezondheidszorg betreft komt daar dan nog een vreemd argument bij. Zonder enig onderzoek wordt beweerd dat hoger opgeleiden, die nu eenmaal aan fitness doen, want dat schijnt bij hoger opgeleid te horen, langer leven en gezonder doodgaan dan de blue collars en het langharige tuig. Dus halen we, moraliserend, alles uit de kast om de meest gezonde levenswijze te propageren, terwijl daarmee hoogst waarschijnlijk de bejaarde die het in zijn genen heeft om dement te worden beter geconditioneerd aan zijn demente periode begint, en dus meer gaat kosten.

  Ten slotte speelt hier onze verwrongen houding tegenover doodgaan een zeer dubieuze, zo niet abjecte rol.

  In NL moeten we nog steeds vermoeden dat een oud-minister van Volksgezondheid, die slechts met haar handtekening een discussie heeft besloten die langdurig de hele samenleving heeft bewogen, om die reden is vermoord. Als dat waar is, is dat niet één persoon, maar komt dat, evenals de anti-abortus beweging die ook bloed heeft doen vloeien, uit een religieus fanatieke cloud.

  In Gaza gaan 2000 mensen dood, en we draaien er ons hoofd niet één keer voor om. Er worden 300 westerse mensen gedood doordat een wonder van onze westerse superieure techniek met een ander wonder van onze westerse superieure techniek kapot wordt gemaakt, en we beginnen bijna een 3de wereldoorlog – zonder een greintje van bewijs. En het is inderdaad het leven van die 300 westerlingen dat de prijs hoog opgedreven heeft.

  In Amerika hebben we het onsmakelijke verschijnsel rondom Terri Schiavo gehad, waar president Bush, puur uit electorale overwegingen, vanaf zijn vakantieadres in het vliegtuig is gestapt om in Washington een wet te ondertekenen die moest verhinderen dat een op sterven na dood zijnde Schiavo daadwerkelijk, en fatsoenlijk dood kon gaan.

  En in jouw en mijn Italië hebben we het meer dan onsmakelijke mee mogen maken dat de premier van dat land uitroep dat een comateuze, vegeterende jonge vrouw, Eluana Englaro, nog wel kinderen kon krijgen en daarom niet mocht sterven, enkel en alleen om het Vaticaan naar zijn hand te zetten – wat ook het gewenste effect sorteerde!

  Dus ik vrees Marleen, dat die kosten/baten analyse van ziekenhuisdirecteuren, artsen en ziektekostenverzekeraars zeer 21ste-eeuws is, en nog de minst boosaardige – of meest fatsoenlijke zo je wilt – die we mogen beleven.

  Daarom nogmaals, je hebt helemaal gelijk met je belangrijkste observatie: geen kosten/baten-analyse aan het bed van een patiënt. Maar ik mag tegelijkertijd hopen, tegen de tijd dat het met mij zo ver is, dat die verwrongen houding tegenover laten wegglijden een beetje over is, zodat een arts aan mijn bed een voor mij zinvol besluit kan nemen zonder risico dat IGZ en OM midden in de nacht een raid op z’n huis plannen.

  NB sommige opmerkingen lijken enigszins off topic, maar volgens mij loopt dat in ons brein als een bal spaghetti door elkaar.

 3. Marleen september 12, 2014 om 10:52

  Nand,

  Je maakt hier een statement waarbij het lijkt of alleen religies het belangrijk zouden vinden om “verdinging” van de mens in de maatschappij te bestrijden.
  Dit lijkt me helemaal uit de lucht vallen. Ik kan ook stellen dat het uitsluitend humanisten zijn die de stelling verdedigen dat zorg voor iedereen beschikbaar moet blijven. Ik kan dat zeggen, maar heb daar absoluut geen referenties voor. Dat geldt ook voor jouw opmerking.
  Je stapt van atheïst maar materialist, en zegt dat die koppeling veel voorkomt. Ook daar zouden we dat gewoon moeten ‘geloven’. Het kan waar zijn, maar het kan net zo goed niet waar zijn.

  Dank voor je commentaar, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je religie probeert te promoten.

 4. Marleen september 12, 2014 om 10:55

  Leonardo,

  Dankjewel voor je uitgebreide commentaar, bijna een blog op zich en helemaal niet off-topic.

  Wat mij dwars zou zitten als ik in Nederland woonde en daar naar de dokter zou moeten, de specialist, dat ik 71% kans heb een dokter te treffen die vindt dat er wat aan de kostenbeheersing van de zorg gedaan moet worden. Dat betekent dat een dergelijke arts die deze mening is toegedaan, onwillekeurig zijn beslissingen in functie van die mening zal nemen. Hij zal een behandeling kiezen die goedkoper is, of als ik oud ben, zal hij het er wellicht bij laten en mij een behandeling afraden. Op die manier kun je als arts wel beweren dat de kostenbeheersing niet de behandelkamer binnenkomt, toch zal dat het geval zijn.

  Het is inderdaad logisch dat artsen om hun mening gevraagd wordt. Zij hebben een duidelijk idee van wat een behandeling of medicijnen kosten en zien daarom beter dan anderen hoe ‘scheef’ de verdeling per patiënt ligt. Wat mij verbaast is dan wel dat ze niet zeggen ‘geen mening’ te hebben, maar dat antwoord slechts geven wanneer er gevraagd wordt hoe hoog de ‘grens’ dan moet liggen.

  Je voorbeeld over hoe wij omgaan met het nieuws over slachtoffers uit het Midden-Oosten en Europese slachtoffers, de dood van een beroemd acteur of dichter, of die van duizenden anoniemen is steeds moeilijker te aanvaarden.

  Dat heeft ook weer zijdelings te maken met de verdeling van rijkdom en armoede. Ik zag daar ooit een mooi kunstwerk over op de Biënnale van Venetië. Het betrof enorme foto’s van vluchtelingen voor tsunami’s die overliepen, waarbij het onderscheid moeilijk te maken was, in foto’s van hikers. In beide foto’s ging het om grote stromen bepakte en bezakte mensen. Het verschil was nauwelijks te zien…maar het brein gaf daar twee verschillende beelden bij. Dat had ook wat te maken met het ‘fenotype’ van de mensen in de twee foto’s, de hikers zagen er ‘westers’ uit. Dat zijn van die dingen die sommigen blijkbaar uit nood doen en anderen voor het plezier.

  De bal spaghetti is goed te ontrafelen. Je ‘discorso’ is juist erg goed te volgen.

 5. nand braam september 12, 2014 om 14:25

  @ Marleen

  Goed geantwoord Marleen. Religie en humanisme kunnen ook veel gemeen hebben. Zo heb ik met Gert Korthof altijd snel overeenstemming gehad over zaken als oorzaken klimaatverandering, negatieve aspecten bioindustrie , negatieve aspecten vleeseten etc. etc.
  Maar zodra dan ergens het woord God valt (bijvoorbeeld in een argument van mij dat we de schepping van God moeten beheren als een goed rentmeester), zie ik hem bij wijze van spreke op grote afstand achter zijn computer woest worden. Jammer. Heb jij dat ook?

 6. gert korthof september 12, 2014 om 16:09

  Marleen gefeliciteerd met het behaalde resultaat,
  die twee miljoen van Ocean Cleanup zijn gehaald! nog net voor de deadline!
  Boyan Slat was gisteravond in de uitzending van PAUW.
  Een beetje laat! het had wel een maand eerder gekund!!! maar goed hij zat er dan toch maar.
  Vraagt Gerdie Verbeet: wat is je verdienmodel? Niet te geloven! Ooit van idealisme gehoord???
  pauw.vara.nl

 7. Marleen september 12, 2014 om 16:45

  Nand,

  Ik ga er van uit dat je die denkbeeldige houding van Gert vermakelijk vindt. We weten niet of dat overeenkomt met de werkelijkheid en het is ook niet gepast om over elkaar te praten op andere blogs, ook al bedoel je het niet slecht waarschijnlijk.
  Zelf heb ik er geen last van als iemand met religie op de proppen komt, niet omdat ik daar boven zou staan, maar omdat ik daar best mee overweg kan.

 8. Marleen september 12, 2014 om 16:46

  Gert,

  Hartelijk dank voor de felicitaties. Gisterochtend werd deze mijlpaal gehaald. Ik heb inmiddels Boyan Slat bij Pauw gezien. Vreemde opmerking van Verbeet inderdaad, maar eigenlijk nog verbazender dat zij nog niets van The Ocean Cleanup afwist. Boyan is al bij Rutte geweest, heeft Maxima ontmoet, je zou dan verwachten dat hij in Haagse kringen bekend was.
  Iedereen bij The Ocean Cleanup is erg blij.

 9. nand braam september 12, 2014 om 22:08

  @ Marleen

  De wereld zit raar in elkaar.

  Wouter Bos is voorzitter van de raad van bestuur van het VUmc, een ziekenhuis op protestants-christelijke grondslag.

  Uit missie, visie en kernwaarden:

  VUmc staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek. VUmc komt voort uit een christelijke traditie en koppelt geloof in persoonlijke, integere en respectvolle behandeling van mensen aan gezonde ambitie en fundamentele nieuwsgierigheid.
  Wouter Bos pleit voor een prijsplafond per gewonnen levensjaar.

  Marcel Levi, voorzitter raad van bestuur van het AMC, is daar geen voorstander van.
  Het AMC heeft een algemene (niet confessionele) grondslag.

  Begrijp jij het nog?

 10. Marleen september 13, 2014 om 06:11

  Nand,

  Dankjewel voor het duidelijk neerzetten van Wouter Bos en Marcel Levi. Het zijn beiden voorzitters van bestuur. Geen directeuren dus, zoals ik stelde in mijn bericht hierboven. Wouter Bos is een econoom en Marcel Levi een (gespecialiseerd) arts. Dat is volgens mij de verklaring voor het verschil in zienswijze van beide bestuursvoorzitters.

  Ik vraag me af of je zover moet gaan om de kernwaarden van elk ziekenhuis te bekijken en deze als verklaring proberen te zien voor hun stelling in prijsbeheersing in de zorg. Er is blijkbaar geen verband tussen het bestaan van een protestants / christelijke achtergrond en de neiging tot het instellen van een prijsplafond. Als deze er zou zijn dan is er een negatieve (!?) correlatie.

  Het verband is duidelijker als je naar de achtergrond van de twee bestuursvoorzitters kijkt. De menselijke kant van Levi en de kille economische kant van Wouter Bos. Dat is wat simplistisch gesteld, maar waarschijnlijk wel juist.

 11. nand braam september 13, 2014 om 07:33

  @ Marleen

  Weer een goed antwoord.

  Mijn probleem is het volgende.

  Je zegt: “Er is blijkbaar geen verband tussen het bestaan van een protestants / christelijke achtergrond en de neiging tot het instellen van een prijsplafond. Als deze er zou zijn dan is er een negatieve (!?) correlatie.”

  Die correlatie is, volgens mij, negatief. Dan vraag ik mij vervolgens af wat de waarde is van het presenteren door organisaties als VUmc naar de buitenwereld toe van hun “”van missie, visie en kernwaarden” als de bestuursvoorzitter niet begrijpt dat hij eigenlijk handelt/spreekt, in dit concrete geval, in strijd daarmee.

  Maar dat gebeurt heel veel. Denk recentelijk aan de foute bestuurder van Greenpeace. En ook:
  Hoe vaak wordt het woord “duurzaamheid” (ronkend gepresenteerd) niet misbruikt door organisaties. Bij nader inzien vaak gewoon bijna oplichterij als bij nadere bestudering blijkt dat in de praktijk van die organisatie “duurzaaamheid” geen “duurzaamheid” blijkt te zijn.

 12. leonardo september 13, 2014 om 09:20

  “CDA denkt weer aan kernenergie”

  Aldus een berichtje vanmorgen in de media, n.a.v. oprispingen van Buma die problemen heeft met de gevaren in de wereld die ons kleine landje bedreigen.

  Ik constateer twee dingen:
  – het maakt kennelijk niet uit of je gelooft – misschien beter te zeggen: wat je gelooft – voor je opvattingen over wat goed rentmeesterschap is
  – kennelijk kun je binnen wat je gelooft zwalken van de ene invulling naar de andere invulling van het rentmeesterschap, al naar gelang de heersende winden en de donkere wolken die daarbij samenpakken

  Ofwel: het hemd is nader dan de rok.

 13. gert korthof oktober 8, 2014 om 13:27

  Marleen, ik moet steeds aan dit blog denken nu je continue berichten over waanzinnige kosten van Het Koninklijke Huis:
  – Paleizen koningshuis worden voor 50 miljoen euro verbouwd
  – Staat betaalde 4,5 ton voor grond rond Griekse villa koning om een hek te bouwen (dus nog afgezien van het huis zelf), komt nog bij: steiger voor hun boot
  – Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta ontvangen 1.410.000+634.000=2.044.000 euro in 2013
  (dus ruim 2 miljoen persoonlijk handje contantje, ik neem aan belasting vrij? dat is zonder die 4-5 paleizen)
  – komt nog bij dat ze hun hand ophouden als ze een buitenlands reisje willen maken, terwijl ze een hele vloot aan vliegtuigen, boten, autos, treinen, koetsen, hebben.
  – etc etc etc http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosten_van_het_Koninklijk_Huis
  Terecht zijn er mensen zeer verontwaardigd over: dit allemaal ten koste van gezondheidszorg, onderwijs, ouderenzorg!, vluchtelingen opvang en wat nog meer.
  Het idiote is dat de belastingdienst moet bezuiningen, terwijl het personeel geen tijd heeft om alle aangiftes te controleren waardoor ze miljoenen, volgens insiders, klokkeluiders zelfs miljarden aan inkomsten missen.
  etc
  zo kan ik nog een tijdje doorgaan:
  Almere slikt verlies van 104 miljoen, Apeldoorn 200 miljoen door grondspeculatie; en nu moeten ze bezuiningen… waarop hebben ze nog niet gezegd. Je mag raden: de burgemeester gaat minder verdienen? de betrokken ambtenaren gaan minder verdienen?

 14. Marleen oktober 8, 2014 om 21:24

  Gert,

  Het kostenbeleid is transparanter geworden, wij burgers zien nu precies wat er aan wie betaald wordt. Er is daarom ook meer kritiek en verontwaardiging dan 50 jaar geleden.
  Maar een koning en koningin die in jeans en gympies lopen zou ook een beetje raar staan. En een gewone woning zou ook al niet kunnen. Maar excessen zijn er zeker.

  Je laatste vragen of de burgemeester of ambtenaren inleveren is hier in Italië het belangrijkste punt op de agenda van de partij ‘cinque stelle’ geworden, dat onder leiding stond van de blogger Beppe Grillo. Ik weet inmiddels niet meer hoe het met deze beweging gaat, maar hier hebben de ministers wel hun dure dienstauto’s ingeleverd als gevolg van het aanhoudende protest.

  Nu is er een interessante lijst van ‘Bloomberg.org’, een krant opgericht door de ex-burgemeester van New York, waarin voor wat betreft de efficiency van de gezondheidszorg Italië op de derde plek staat en Nederland op de 40ste plek. Het lijken me wel erg uiteenlopende plaatsen en hoe deze rankings tot stand zijn gekomen weet ik niet precies. Dat Italië efficiënt zou zijn verbaast me enorm. Het is wel voor de hele bevolking gratis. Er wordt wel belasting voor betaald, maar dat gaat ongemerkt.

Praat mee en laat hier uw reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolution blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: