Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

Een enkele voorouder

Het bestaan van een enkele gemeenschappelijke voorouder voor al het leven is centraal voor de moderne evolutietheorie. Een nieuwe studie van Douglas L. Theobald in Nature toont met behulp van statistiek voor het eerst kwantitatief aan dat de oorsprong van al het leven gezocht moet worden in een enkele gemeenschappelijke voorouder.

Velen waren daar al van overtuigd, maar horizontale gentransfer gooide de kaarten door elkaar en maakte het lastig om de boom van het leven met zekerheid af te schilderen als een boom met een enkele stam. Het zou volgens een aantal microbiologen wel eens zo kunnen zijn dat er bij het ontstaan van het leven vele verschillende organismen waren die genen uitwisselden en dat er aan de oorsprong van het leven een web zou bestaan in plaats van een boom.

De geteste hypothesen: a: een gemeenschappelijke voorouder; b: meerdere

oorspronkelijke levensvormen (de stippellijnen geven gentransfer aan).

Om vast te stellen welke hypothese correct is, voerde Theobald een Bayesiaanse
statistische analyse uit waaruit blijkt dat een enkele gemeenschappelijke voorouder 102860 keer zo waarschijnlijk is als meerdere voorouders. Eigenlijk is het voor de meesten geen verrassing, maar nog nooit werd zo’n formele test uitgevoerd die de hypothese met zoveel overtuigingskracht bevestigt.

Theobald selecteerde 23 proteïnen die over het gehele taxonomische spectrum gevonden worden. Deze proteïnen tonen stucturele verschillen tussen de verschillende soorten. Hij keek naar deze proteïnen in twaalf soorten, vier voor elk domein. De drie domeinen zijn de bacteriën, de archae ofwel oerbacteriën en de eukaryoten ofwel alle organsimen met een celkern zoals wijzelf. Met computersimulaties onderzocht hij hoe waarschijnlijk de verschillende evolutiescenario’s waren die deze variatie in de proteinen konden voortbrengen. Het bleek dat het model voor een enkele gemeenschappelijke voorouder niet alleen de gegevens beter verklaarde, maar dat het ook het simpelste model was. Het model met een enkele gemeenschappelijke voorouder waarin er ook horizontale gentransfer plaatsvond was zelfs nog beter dan een eenvoudige boom. Dat was namelijk 103489 maal waarschijnlijker dan het beste model met meerdere voorouders.

Tot nu toe was het klassieke bewijs voor de hypothese wel overvloedig, maar uitsluitend van kwalitatieve aard. Theobald’s studie zegt niets over hoe vaak leven op verschillende plekken en momenten heeft kunnen ontstaan. Het zou meerdere keren en in verschillende vormen hebben kunnen ontstaan, maar tussen al deze ‘beestjes’ was er slechts één die het leven voortbracht zoals we dat nu kennen.

Uit ScienceNews

De hele link die tot nu toe (24.00) niet werkt: 
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/59133/title/All_present-day_life_arose_from_a_single_origin


Meer links: wired science
               PZMeyers
               Nick Matzke
               Jerry Coyne

               National Geographic

33 Reacties op “Een enkele voorouder

 1. Martin mei 14, 2010 om 15:04

  Jammer dat ik de link niet kan lezen hij is of niet goed
  of overbelast. Eenvoudig leesbare tekst dit keer.

 2. Pierra mei 14, 2010 om 15:13

  @Martin, er is daar blijkbaar een probleem met de server, krijg ik gemeld.
  Fijn dat het leesbaar is. Ook opzienbarend nieuws.

 3. Martin mei 14, 2010 om 15:49

  Dat laatste moet ik van je aannemen. Ik kan niet
  overzien hoe sterk de kwalitatieve informatie al was.

 4. Pierra mei 14, 2010 om 16:06

  @Martin, kwalitatieve informatie is alles wat te maken heeft met DNA-sequenties of aminozurensequenties die min of meer overeenkomen tussen de verschillende soorten, waaruit een gemeenschappelijke voorouder afgeleid kan worden. Of, zoals men voor de opkomst van de moleculaire biologie deed, door de morfologie en fysionomie te herleiden tot gemeenschappelijke voorouders.
  Hier wordt voor het eerst met getallen aangetoond dat één gemeenschappelijke voorouder de best mogelijke hypothese is.
  De link werkt nog steeds niet, misschien later. De twitterlink waar ik het artikel mee binnenkreeg werkt ook niet meer.

 5. antoinette duijsters mei 14, 2010 om 16:10

  Vind het wel jammer, meerderen soorten zouden het spannender gemaakt hebben.

 6. Pierra mei 14, 2010 om 16:18

  @Antoinette, strikt genomen zou het kunnen zijn dat er nog steeds ‘afwijkende’ soorten ontstaan, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.

 7. ing. St Hawk mei 14, 2010 om 17:57

  Pierra,
  Mooi nieuws. Het zou eigenlijk vreemd zijn geweest als het anders had uitgepakt.
  Toch zegt mijn intuïtie iets afwijkends. Ik vind het namelijk niet moeilijk voorstelbaar dat het leven op aarde op meer plekken, op verschillende tijdstippen en onder verschillende omstandigheden is ontstaan.
  Dat zou kunnen betekenen dat er op enig moment meerdere ‘oerstammen’ waren.
  Als je echter terugrekent zoals Theobald deed (hij rekent met de diversiteit van nu) kom je uit op de getallen zoals hij die noemt.
  Wat nu als hij terug zou kunnen rekenen vanaf 1 miljard jaar geleden ? (aangenomen dat hij de beschikking heeft over het eiwtspectrum van toen) Of terug vanaf 2 miljard jaar ?
  Je zou toch zeggen dat er dan een keer een omklappunt gekozen kan worden waarop de kans fifty/fifty geworden is.
  Wanneer was dat dan en hoe zou dat er uit hebben moeten zien ? Waarom toen wel en nu niet ?
  Om duizelig van te worden.

 8. Pierra mei 14, 2010 om 18:36

  @ing.St Hawk,
  Velen zien het ontstaan van het leven op Aarde als een unieke gebeurtenis ook binnen het universum. Dat op dezelfde planeet dit vaker dan één keer heeft plaatsgevonden zou dan misschien wel erg veel van het goede zijn geweest. Maar Theobald zelf houdt er rekening mee dat er meerdere levensbeginselen waren waarvan er slechts één onze voorouder is gebleken. De andere zijn weggeconcurreerd? Of ontstaan er nog steeds nieuwe levensvormen, maar redden die het niet ten opzichte van onze dominante vorm (bacterien incluis)?
  Het eiwitspectrum van toen is er niet meer, maar het is een boeiend idee dat er toen meer verschillende levensvormen waren die in principe allemaal een kans hadden om meerdere gemeenschappelijke voorouders te worden en die dat in zekere zin misschien ook wel geweest zijn. Dat het er uiteindelijk één is geworden blijkt uit de data van nu. Wat dat betreft zou het interessant zijn om het hele artikel ter beschikking te hebben. Misschien zegt de auteur er nog meer over.
  P.S. De link naar het artikel werkt op het moment niet. Ik zet hem er hier bij voor wie het wil uitzoeken [http://www.sciencenews.org/view/generic/id/59133/title/All_present-day_life_arose_from_a_single_origin] Hopelijk blijft hij zo helemaal leesbaar. Dat lukt dus niet. Jammer…

 9. Blutch mei 14, 2010 om 18:46

  Ik zie het wel, maar ik geloof het nog niet. Als ik naar een boom kijk zie ik ook meestal 1 stam met daaraan eindeloze vertakkingen. Maar als ik onder de grond zou kijken zie ik daar een myriade van wortels die allemaal hun bijdrage leveren aan die ene stam.
  Het ontstaan van verschillende levensvormen min of meer gelijktijdig lijkt me aannemelijk. Dat die levensvormen geassimileerd zijn ligt voor de hand, en dat er vervolgens 1 de overhand kreeg ook. Maar dat er dus maar 1 voorouder was blijft mi speculatief omdat je slechts naar een tussenfase kijkt.

 10. Pierra mei 14, 2010 om 18:56

  @Blutch, zoals ing. St Hawk het stelt kijken we inderdaad naar een tussenfase. Toch is al het leven dat we nu kennen van één voorouder afkomstig. Eventueel ‘afwijkende’ levensvormen, met een andere DNA-code of wat dan ook, zouden als microscopisch kleine organismen kunnen bestaan en zouden nog ontdekt moeten worden. Tot dusver is de code en bijbehorende aminozurensequentie universeel voor zover ik weet. De studie toont nu juist aan dat een afstamming van meerdere voorouders (een kluwe wortels) héél onwaarschijnlijk is (zie figuur).

 11. Smokey mei 14, 2010 om 21:06

  Betekent het volgens deze zienswijze dat er ooit één eerste mens op een bepaalde plek op aarde was of dat er op meerdere plaatsen op de aardbol ongeveer gelijktijdig mensen ontstaan zijn?
  Zag via je twitter dat je aandacht besteeds aan de dolfijnenslachtingen op de Far Oereilanden.
  Wat een barbaarse toestand. Mooi dat je er aandacht aan besteedt Pierra..
  Vorige maand heb ik o.a. via familie zo`n vierhonderd getekende petities bijeengekregen. De vraag is of ze met die petities daadwerkelijk iets doen. Ik mag het hopen.

 12. Pierra mei 14, 2010 om 21:39

  @Smokey, de voorouder is in dit geval een micro-organisme waar al het leven (plant, dier en mensen dus) van afstammen aangezien we allemaal dezelfde eigenschappen hebben, dezelfde DNA-code, nagenoeg dezelfde proteinen voor de meest fundamenele functies.
  Er kwam laatst bij mij een kettingmail binnen over deze slachtingen van dolfijnen. In eerste instantie was ik geschokt maar na wat zoeken vond ik dit blog (zie link in het twitterbericht) dat al van November 2008 is. Het bericht is enigszins kritisch ten aanzien van deze kettingbrief (lees ook pagina 2 en 3). De dolfijnen worden geslacht om ze te eten, net als koeien en varkens. Het is dus eigenlijk een wat meer relativerende boodschap. Ik begrijp niet hoe de dolfijnen daar in massa’s terecht komen in de baai en zich laten doden. Het blijft hoe dan ook schokkend.

 13. iris kijkt mei 14, 2010 om 23:24

  Wat je noemt een narrow escape.

 14. Pierra mei 14, 2010 om 23:41

  @Iris, het had misschien makkelijk anders kunnen gaan…
  Er is ook een andere link met informatie over het artikel: http://pandasthumb.org/archives/2010/05/common-ancestry.html. aangezien de bovenstaande niet meer werkt.

 15. meneer_opinie mei 14, 2010 om 23:51

  Het is natuurlijk mogelijk (maar niet erg waarschijnlijk) dat er op meerdere plaatsen op aarde leven is ontstaan, waarna er eentje, onze voorouder, de rest heeft weggeconcurreerd of opgegeten.

 16. ramirezi mei 15, 2010 om 19:54

  Er zal d’r ooit één als eerste geweest moeten zijn, om tweemaal leven te laten ontstaan waren toen de omstandigheden natuurlijk wel optimaal, maar evengoed is het onwaarschijnlijk. Ik denk dus dat het klopt…

 17. ing.St Hawk mei 16, 2010 om 01:33

  Op dit moment zijn er op een aantal plaatsen knappe koppen bezig om in een laboratorium beginnend leven te laten ‘ontstaan’. Zij verwachten binnen 100 jaar na Watson en Crick de champagne open te kunnen trekken.
  Als je een steriel laboratorium tot je beschikking hebt ter grootte van onze aardbol en je hebt 1 miljard jaar de tijd om in die woelige baren leven te laten ontstaan (zonder manipulatie natuurlijk) dan is het toch niet zo’n bizarre gedachte dat dat op meerdere plekken en meerdere tijdstippen gebeurt ?

 18. Pierra mei 16, 2010 om 01:54

  @meneer-opinie, het lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat er meerdere keren leven is ontstaan en als dat wel zo was is er uiteindelijk maar één vorm overgebleven.
  @ramirezi, ik denk ook wel dat het klopt. De studie zegt eigenlijk niets over het meerdere keren ontstaan van leven. Dat kan theoretisch gebeurd zijn, maar daar is dan nu geen spoor meer van te bekennen.
  @ing. St Hawk, de studie toont aan dat er een boom is met één stam, dus dat al het huidige leven van een organisme afstamt.
  Het kan zijn dat het net zo werkt als met de mitochondriale Eva. Deze vrouw, die heel concreet is, bestond temidden van andere mensen, maar zij was de enige die aan de stam staat van de hele huidige wereldbevolking. (zie ook een voorgaand blog daarover).
  Zo waren er miljarden jaren terug ontelbare micro-organsmen, maar slechts een daarvan werd de voorouder van al het huidige leven. Dat er meerdere micro-organismen waren, wil nog niet zeggen dat er meerdere keren leven ontstond.
  Wat ze in een laboratorium doen is vaak niet echt leven creeeren, maar RNA, of proteinen, of membranen om te zien of die zich spontaan kunnen vormen. Maar een hele cel, ik dacht niet dat ze al zo ver waren.

 19. ing.St Hawk mei 16, 2010 om 11:21

  Pierra,
  Je hebt natuurlijk volkomen gelijk, maar ik hou van fantaseren.
  In ‘Darwins Dangerous Idea" van Daniel Dennett staat een aardig stripje.
  Drie plaatjes waarop niets anders te zien is dan een kaal landschapje.
  Bij het eerste plaatje: "3.562.398.027 jaar geleden: Twee aminozuren komen samen."
  Bij het tweede: "6 seconden later: Zij gaan uiteen."
  Bij het derde plaatje: "428.674.115 jaar later: Twee aminozuren komen samen."
  Ik ben wel heel blij dat het in ieder geval één keer heeft plaats gehad.

 20. Pierra mei 16, 2010 om 17:28

  Over grote getallen gesproken…als er ooit meerdere keren leven ontstond zou dat nu ook nog wel eens zo kunnen zijn. Dus wat dat betreft fantaseer ik graag mee.
  Jerry Coyne heeft er trouwens nu ook een blog over: http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/05/15/modern-life-had-a-single-origin/ Er staat ook interessant commentaar onder over de foutieve weergave van de cijfers. Ik zag het al eerder in sommige berichtgeving, waar 10 tot de 2860ste gewoon 102860 werd.

 21. Gus Bolden mei 16, 2010 om 19:52

  Wat ik altijd zo leuk vind aan je artikelen is dat ik er nooit iets van snap.
  dat is geen masochisme, gewoon lol.;-))) 10 tot de … macht en….pfffft.
  Meerdere keren leven is ontstaan?
  ik ben geneigd om te zeggen, ja natuurlijk, alleen er is (nog) geen bewijs voor.
  Maar daar mee mag je niet uitsluiten dat het wel is gebeurd.
  We hebben te maken met een ontelbare hoeveelheid aan zonnestelsels.
  Alleen………
  Wat je verteld over de jacht op dolfijnen, afschuwelijk. Net zoals jacht op walvissen, zeehondjes en…
  Het slaat nergens op, want al dat voedsel is al lang via andere weg verkrijgbaar.
  Je zou er bijna vegetariër van worden.
  Vermits ik niet van een lekker biefstukje hield/hou 🙂
  Lekker sappig, medium gebakken, uiteraard in roomboter, beetje vers gemalen zwarte peper er op.
  Gebakken aardappeltje, mja.
  Als toetje……ik hou op.
  Natuurlijk was er niet een "enkele" gemeenschappelijke voorouder, alles bestaat uit ♀ ♂.
  Samen gaan.
  Een byzonder gegeven.
  Waar komen we zelf vandaan, uit vruchtwater zoals dat in medische termen heet.
  De ideale omstandigheid om tot leven te komen, de juiste temperatuur, de juiste voedingstoffen.
  En ik denk, diep down in de oceaan waren daar die de juiste ingrediënten aanwezig.
  Niet te heet, te koud.
  Precies goed.
  Rond de 37 graden? Dat weet het niet.
  Wel in alle rust, niet te veel gedoe.
  Ik noem het ♂ en ♀ nu even als iets heel simpels.
  Er was meer voor nodig.
  Allerlei omstandigheden werkten mee, onvrijwillig misschien.
  En dan kom je bij toeval..
  Excuus, ik ben aan het filosoferen op een wetenschappelijk weblog.

 22. Pierra mei 17, 2010 om 00:30

  @Gus, het eerste leven reproduceerde zich zonder sex. Dat kwam pas veel later. Dan heb je dus één cel die zich in tweeen deelt. Die ene cel is de voorouder.
  De getallen geven aan hoe onwaarschijnlijk het is dat het leven voortkomt uit meerdere voourouders. Een belangrijk gegeven.
  Jammer dat het toetje er niet bij staat; ik zal ook je recepten moeten missen 😦

 23. Smokey mei 17, 2010 om 17:14

  Off topic Pierra, maar ik kwam toevallig jouw "glassharp"tegen. De speelde in Venetiëhttp://www.youtube.com/watch?v=BQlN2lh-aYM&feature=related

 24. Pierra mei 17, 2010 om 19:29

  @Smokey, leuk dat je dat gevonden hebt. Het zou heel goed dezelfde kunnen zijn die ik gehoord heb. Leuk!!
  Er stond ook deze in de kantlijn, een wiens droom uitkwam: http://www.youtube.com/watch?v=R-CWCEJPq4w&NR=1 , maar geef mij de straatmuzikanten maar.

 25. Gus Bolden mei 17, 2010 om 20:11

  Een toetje?
  Chipolatapudding.
  Maar ik heb mijn eigen recept en dit is jouw blog en dat wordt te veel enz.

 26. Jim Hasenaar mei 18, 2010 om 17:20

  Tja alle dieren, inclusief de mens, lijken biologisch gezien erg op elkaar. Het wordt allemaal gestuurd via hersens, een bloedomloop, zuiveringsinstallaties als lever en nieren en weet ik nog wat.
  Of mag ik dat niet concluderen uit jou beschouwing?
  Nu pas ga ik kijken naar de andere reacties.

 27. tsjok45 mei 18, 2010 om 21:12

  1.- Dat we één voorouder hebben wil daarom nog niet zeggen dat het het eerste leven op aarde was.
  ‘De studie zegt niet wat de oer-voorouder was,’ verklaart Theobald, ‘maar wel dat we(= al het huidige leven op aarde ) allemaal eenzelfde voorouder hebben.’
  – Pierra’s suggestie over een paralel met mtdna (mitochondriale ) Eva is daarom , volgens mij , meer dan een gissing uit de losse pols ….
  2.-
  ( en zoals je kon verwachten = een hoop aanvullende (oude ) links die ik nogal nuttig vind )
  Douglas theobald =http://www.bio.brandeis.edu/faculty/theobald.html
  (Johan Braeckman project /universiteit gent
  ( ned vertalingen van ( enkele relevante oudere Talk Of Origin ) artikels van D Theobald )http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/42http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/53
  zie ook = (Engels )
  Pre-luca /Virushttp://carlzimmer.com/articles/2006/articles_2006_forterre.html
  In the Beginning Were the Viruseshttp://loom.corante.com/archives/2006/05/11/in_the_beginning_were_the_viruses.php
  RNA viruses are small, avoiding the dangers of big error-ridden genomes.
  Early evolution: prokaryotes,the new kids on the block
  Anthony Poole,* Daniel Jeffares, and David Pennyhttp://awcmee.massey.ac.nz/people/dpenny/pdf/Poole_et_al_1999.pdf
  Les Treilles :
  A la Recherche de LUCA (the Last Universal Common Ancestor)http://www-archbac.u-psud.fr/Meetings/LesTreilles/Treilles_frm.html
  Patrick Forterrehttp://www-archbac.u-psud.fr/LabHome/PForterre/PF.htmlhttp://www.stats.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0013/5044/LUCA.pdf

 28. Pierra mei 18, 2010 om 23:52

  @Jim Hasenaar, niet alleen de organen, maar ook op moleculair niveau is er gelijkenis tussen de organismen, wat wijst op gemeenschappelijke afstamming. Het gaat dus nog veel verder.

 29. Pierra mei 19, 2010 om 00:07

  @tsjok45, je eerste punt is helemaal terecht. In dat opzicht is je link naar ‘Les Treilles’ interessant waarin vergelijking tussen de verschillende domeinen laat zien dat LUCA reeds proteinen moet hebben gehad voor een metabolisme op basis van zuurstof. Men vraagt zich dan ook terecht af of zuurstof tijdens het ontstaan van het eerste leven wel aanwezig was. Laatst schreef ik een bericht over de eerste organismen die zuurstof produceerden http://www.vkblog.nl/bericht/307489/De_eerste_adem waarin ook sprake is van een pas ontdekte bacterie die zijn eigen zuurtsof produceert http://www.nature.com/news/2010/100324/full/news.2010.146.html.
  Maar het is heel goed denkbaar dat er organismen bestonden die geen zuurstof maar waterstofsulfide ademden bijv., maar nooit zover gekomen zijn om als gemeenschappelijke voorouder te dienen.
  Ook de vertaalde artikelen van Theobald van de universiteit van Gent zijn bijzonder interessant. Veel dank.

 30. Pluripotent Baranoom juni 21, 2010 om 15:04

  "…toont met behulp van statistiek voor het eerst kwantitatief aan dat de oorsprong van al het leven gezocht moet worden in een enkele gemeenschappelijke voorouder. "
  Heeft Douglas geprobeerd een alternatief te geven voor de bestudeerde genen? Heeft hij aangetoond dat er een alternatief mogelijk is? Voor de genproducten die hij bestudeerde zijn biologsiche restricties zeer goed voorstelbaar. Een DNA bindend eiwit kan bijvoorbeeld maar op een paar manieren worden gemaakt. En voor cytochrome c, bijvoorbeeld, is maar iets meer dan de helft van de sequentie vrij om te varieren. Het design wordt dus gelimiteerd door biologisch en fysische restricties. Als Douglas alleen maar heeft gekeken naar fylogeny dan zegt deze studie niets. Voor de genetische code in alle organismen identiek is weten we al dat’ie optimaal is om mutaties te bufferen. Daarmee reflecteert de code ID, niet common descent.
  PB

 31. Pierra juni 21, 2010 om 18:16

  @PB, In het abstract staat het volgende:Among a wide range of biological models involving the independent ancestry of major taxonomic groups, the model selection tests are found to overwhelmingly support UCA irrespective of the presence of horizontal gene transfer and symbiotic fusion events.
  Dat lijkt me afdoende. Zoals gewoonlijk heb ik geen toegang tot het hele artikel.

 32. peter borger juni 24, 2010 om 11:43

  Zoals ik al opmerkte heeft Douglas geen alternatieve mogelijkheden voor zijn eiwitten getoond.
  De conclusie van het onderzoek is derhalve conclusion jumping, want hij moet aannemelijk maken dat de functie van de eiwitten die hij onderzocht ook door volstrekt andere eiwitten zouden kunnen worden uitgevoerd.
  Voor de DNA bindende eiwitten zijn er bijvoorbeeld maar heel weinig mogelijkheden. Dat geld ook voor RNA vouwingen met een bepaalde functie.
  Theobald gaat daar voor het gemak maar even aan voorbij.
  De conclusie kan nu net zo goed zijn: functionele restricties bepalen hoe eiwitten eruit zien.
  pb

 33. Pierra juni 30, 2010 om 16:04

  @peter borger, helemaal mee eens, maar ik weet eerlijk gezegd niet welke proteinen hij onderzocht heeft omdat ik niet bij het complete artikel kan. Toch denk ik niet dat hij zo stom geweest zal zijn om alleen strikt geconserveerde proteinen te bekijken.

Praat mee en laat hier uw reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolutie blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: