Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

De spontane vorming van genetisch materiaal

Aan de Universiteit van Padova werd onlangs een lezing gehouden door Prof. Ernesto Di Mauro van de Universiteit ‘La Sapienza’ van Rome over het spontaan ontstaan van het genetisch materiaal. Hier volgt een korte samenvatting.

De lezing behandelde niet de oorsprong van het leven maar de spontane vorming van nucleosiden, de chemische componenten van het DNA, of beter het RNA, gezien Di Mauro zelf meer voorstander is van de RNA-wereld hypothese. Deze hypothese gaat ervan uit dat de eerste macromoleculen die essentieel voor het ontstaan van het leven waren, uit RNA bestaan moeten hebben. RNA is het enzyme van zijn eigen molecuul want het kan namelijk zelf de bouw van dezelfde of nieuwe RNA-moleculen bewerkstelligen.

Om helemaal bij het begin te starten nam hij het publiek mee naar de samenstelling van sterrenstof (of beter interstellair stof, zie onderstaande reacties). Dit bestaat, behalve uit de zes essentiele elementen voor het leven H, C, O, P, S en N, ook uit grotere moleculen waaronder waterstofcyanide (HCN) en water (H2O).

Orion nevel van VKblog van Marcel-Jan Krijgsman. Klik op de foto voor een grotere versie

Het sterrenstof/interstellaire stof komt op de Aarde terecht, waarbij de laatste twee moleculen reageren om formamide (HCNOH2) te vormen. Deze stof induceert de eigen replicatie en vormt

formamide
Van Internet: Formamide
uracil
Van internet: De nucleoside Uracil

steeds meer kopieën van zichzelf. Tussen 4°C en 210°C is formamide vloeibaar.
Door de hoge temperaturen vormt het ‘neerdalende’ sterrenstof samen met formamide de eerste nucleosiden ofwel de vier ‘letters’ (U, A, G, C) van het RNA. Zie ook de figuren waarop formamide en een nucleoside afgebeeld zijn.
In het bijzijn van koper worden de nucleosiden gefosforileerd tot nucleotiden. Zo vormt zich bijboorbeeld cGMP, cyclisch Guanine Monofosfaat. Dit cGMP polymeriseert makkelijk tot een lange keten omdat deze stabieler is dan de enkele nucleotide zelf. polyG en polyC vormen dan spontaan dimeren. Ook omdat deze stabieler zijn dan de enkelstrengse polymeren. Het blijkt dat de sequenties GCC-GGC-GCC-GGC de meest frequente én meest stabiele zijn. De bijbehorende sequentie aminozuren gly-ala-gly-ala is daarom ook de meest frequente. Zo kan men concluderen dat complexe moleculen kunnen ontstaan omdat hun stabiliteit groter is.

De lezing werd middels vragen besloten met beschouwingen over wat leven is. Di Mauro merkte op dat de hierboven genoemde moleculen niet onderhevig zijn aan natuurlijke selectie, want natuurlijke selectie veronderstelt dat er reeds ‘iets’ aanwezig moet zijn om te selecteren. Toch is het mijns inziens mogelijk de snelheid waarmee bepaalde moleculen zich vormen ten opzichte van andere en de stabiliteit die ze bezitten bij bepaalde pH-waarden of temperaturen als een systeem te beschouwen dat wél onderhevig is aan natuurlijke selectie. De snelst groeiende polymeriserende en meest stabiele moleculen overheersen over de andere en de omgeving (pH en temperatuur) bepaalt of zij in het medium langer of korter zullen ‘overleven’. Di Mauro heeft uiteindelijk niet verteld waar we de grens moeten leggen voor leven. Replicatie kwam hier immers niet aan de orde.

52 Reacties op “De spontane vorming van genetisch materiaal

 1. Eelco april 13, 2010 om 13:13

  Ik ben dat laatste (over ‘natuurlijke selectie’ van moleculen) wel met je eens.
  Het aardige van ‘sterrenstof’, zoals je dat noemt (atomen gevormd in sterren door kernfusie en aan het einde van het ‘leven’ van die sterren in de ruimte geslingerd), ook heel ver in het heelal gevonden wordt. Ver weg in het heelal betekent ver terug in de tijd, en de meeste atomen en moleculen voor het ontstaan van leven waren 10 miljard jaar geleden al in het heelal aanwezig.

 2. Pierra april 13, 2010 om 13:27

  @Eelco, dank voor je aanvulling. Dit zou kunnen betekenen dat reeds 10 miljard jaar geleden er al een begin van leven geweest zou kunnen zijn elders in het heelal. Minder dan 4 miljard jaar geleden is dan best ‘laat’.
  Over de natuurlijke selectie: het gaat hier nog niet over leven, dus vandaar dat men moeite heeft natuurlijke selectie erbij te halen. Maar het mechanisme is wel hetzelfde als voor levende materie alhoewel het pas duidelijk wordt wanneer ook replicatie ter sprake komt. Dan pas wordt genetische informatie doorgegeven.

 3. Eelco april 13, 2010 om 14:20

  Mee eens: daarom zette ik ‘natuurlijke selectie’ ook tussen quotes.

 4. öszibarack april 13, 2010 om 14:21

  @Pierra.Tussen 4°C en 210°C is formamide vloeibaar.
  Met andere woorden voor het ontstaan van leven moet de temperatuur zich bevinden tussen die waarden.Door de hoge temperaturen vormt het ‘neerdalende’ sterrenstof samen met formamide de eerste nucleosiden ofwel de vier ‘letters’ (U, A, G, C) van het RNA.
  Maar wat zijn dan de ‘hoge temperaturen’ waarvan in deze zin sprake is? Dat lijkt me zeer interessant, want dat houdt waarschijnlijk een vrij nauwe range in van temperaturen waarbij leven uit niet-leven kan ontstaan.

 5. Annet april 13, 2010 om 14:31

  nou dit is wel een duidelijk
  voorbeeld van het Aquariustijdperk:)
  mooi woord: sterrenstof …
  en dat het op aarde daalt…..
  dus dat is het wat ik ’s morgens
  van mijn nachtkleed schud……

 6. Pierra april 13, 2010 om 14:41

  @oszibarack, dat lijkt er wel op, maar is ook niet zo verbazend. Het moet indertijd behoorlijk heet geweest zijn aan het aardoppervlak.
  De temperaturen werden niet genoemd, maar een en ander is in het lab bestudeerd dus zeker hoger dan kamertemperatuur. Guanine daarentegen kon alleen verkregen worden bij ‘lage temperaturen’ en UV-licht.
  Het is ook mogelijk dat de basen eerst bij hoge temperaturen ontstaan en daarna pas bij lagere temperaturen polymeren gaan vormen. Het zou een interessante vraag geweest zijn voor Di Mauro.

 7. Pierra april 13, 2010 om 14:52

  @Annet, ik ben blij dat je de poezie in dit verder zo droge stukje kunt waarderen 😉
  Er komen geen meteorieten aan te pas in dit verhaal.

 8. Aad Verbaast april 13, 2010 om 15:02

  Oef, wel weer wat ingewikkeld voor me. Ik moet even diep graven in de chemische kennis. Maar des te informatiever.
  Van stof komen we, en tot stof zullen we vergaan. Ik vind sterrenstof dan wel weer een inspirerende gedachte 🙂

 9. Pierra april 13, 2010 om 15:11

  @Aad, misschien is sterrenstof niet de juiste wetenschappelijke term (?!) maar ik weet niets beters. Het gaat erom in te zien dat formamide makkelijk een base kan vormen door combinatie van twee of meerdere van deze moleculen, daarom zette ik de figuren erbij.
  Leuk dat je nog tijd vond om langs te komen ondanks alle drukte bij jou. Fijne feestdag verder….

 10. martin april 13, 2010 om 15:21

  Het wordt bijna tijd voor een overzichtsartikel met alle tehorien die je tot nu toe hebt behandeld.

 11. Pierra april 13, 2010 om 15:28

  @Martin, je hebt gelijk! Dat zou een hele uitdaging zijn. Maar er komt steeds meer bij dus nog maar even wachten…

 12. Eelco april 13, 2010 om 15:50

  @Pierra:
  Voor de definitie van ‘sterrenstof’, zie bv. http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_dust#Stardust
  Er zijn nogal wat soorten ‘stof’ in de sterrenkunde, zie de rest van bovengenoemde pagina !

 13. öszibarack april 13, 2010 om 15:59

  @Pierra 13-04-2010 14:41
  Interessante suggestie: Het is ook mogelijk dat de basen eerst bij hoge temperaturen ontstaan en daarna pas bij lagere temperaturen polymeren gaan vormen.
  Het zou dan werken als een tweetrapsraket. Eerst basen vormen bij hoge temperatuur en na miljoenen jaren na (langzame) afkoeling polymeren en leven.

 14. antoinette duijsters april 13, 2010 om 16:09

  Alleen het idee al, alles is ontstaan uit sterrenstof, klink poëtisch.

 15. Pierra april 13, 2010 om 16:27

  @Eelco, ik meen dat er gesproken werd van ‘polvere stellare’, maar misschien was het inderdaad ‘interstellare’. Ik zie dat er een hele onderverdeling bestaat naar gelang het soort stof en dat de juiste naam interstellair stof is. In ieder geval bedankt voor je link en bijdrage.
  @oszbarack, ik opperde de suggestie want polymeren zijn bij hogere temperaturen misschien niet meer zo stabiel. Maar het moet gezegd worden dat het onwaarschijnlijk is dat de losse basen miljoenen jaren kunnen blijven bestaan. Het is dus waarschijnlijker dat er zich snelle reacties voordoen waarbij de polymeren meteen gevormd worden. Helaas weten we de temperaturen niet en ik kan er nu niet veel meer over vinden.
  @Antoinette, het is ook poetisch. Maar het is blijkbaar beter om in het Nederlands van interstellair stof te spreken.

 16. Eelco april 13, 2010 om 16:38

  @Pierra:
  Sterrenstof (stardust) is niet hetzelfde als interstellair stof, ook al komt het meeste sterrenstof wel in de interstellaire ruimte terecht en wordt zo onderdeel van het interstellaire stof. Soms bestaat het grootste deel van het interstellaire stof uit sterrenstof, maar meestal niet: Exciting as stardust is, it is but a modest fraction of the condensed cosmic dust. It seems that stardust is less than 0.1% of the mass of total interstellar solids. Its interest lies in the new information that it has brought to the sciences of stellar evolution and nucleosynthesis. (wikipedia).
  Sterrenstof is specifiek het door een ster tijdens zijn geboorte, of in zijn ‘doodstrijd’ (OK, beetje dramatisch …) de omliggende ruimte ingeslingerde stof, en dat is dan meestal ‘verrijkt’ door elementen die de ster in z’n leven produceerde middels kernfusie. De sterrenstof mengt zich dan met het al aanwezige stof, en ‘verrijkt’ dat zo.

 17. Pierra april 13, 2010 om 17:01

  @Eelco, OK ik begin het te begrijpen. Ik had je link gelezen (ook je citaat) en daarna op ‘Nederlands’ geklikt. Dan heet het interstellair stof. Maar het gaat er eigenlijk om of er grote verschillen zijn in samenstelling (niet de dimensies van de stofdeeltjes) d.w.z. of er in het interstellaire stof inderdaad de chemische bestanddelen te vinden zijn zoals die in de nevel van Orion te zien zijn. Want de bestanddelen die daar te vinden zijn kloppen met hetgeen er tijdens de lezing verteld werd. Dus kwamen deze moleculen inderdaad op Aarde terecht via het ‘neerdalen’ van het interstellaire stof (cosmic dust)?
  Het ontstaan van sterrenstof wordt erg goed beschreven door Lawrence Krauss in zijn boek Atom. Fascinerend.

 18. Eelco april 13, 2010 om 18:45

  @Pierra:
  Ah, de Nederlandse pagina is wel heeeeel kort …
  "Cosmic dust" is een beetje de verzamelnaam voor alle stof buiten de dampkring van ons planeetje, en niet alleen interstellair stof – denk ook aan intergalactisch stof.
  Het heelal is best nog wel een stoffige boel 🙂

 19. pb april 13, 2010 om 18:50

  Echt een heel open discussie…
  Als ik eens een paar wetenschappelijk argumenten noem waarom dit onderzoek futiel is verdwijnt dat blog binnen een uur van de wetenschapsclubsite.
  Echt een heel open discussie…
  Alleen leden van de partij zijn welkom.
  pb

 20. Smokey april 13, 2010 om 19:23

  De wondere wereld van de natuurkunde en de natuur. Waarin mede rganische scheikunde zit verweven.
  Dat allerlei al dan niet levensvatbaar is alleen al door de juiste ph-waarde…
  Mooi belicht Pierra en leuk dat je een verslag van die lezing plaatste.
  We zijn allen sterrenstofjes van het heelal.
  @pb, misschien is het goed de ph-waarde ietwat te verschuiven..scheelt enorm in perceptie.
  Bij mijn weten is iedereen hier welkom:)
  Er zijn immers vele invalshoeken.

 21. Pierra april 13, 2010 om 19:25

  @Eelco, misschien kun jij iets aan die pagina doen…
  @pb, natuurlijk is het een open discussie. Ik heb geen artikelen om te staven wat er gezegd werd, dus iedereen kan hier zijn mening ventileren en ik kan alleen zeggen wat ik denk dat er bedoeld werd. De onderliggende chemie werd niet duidelijk uitgelegd en daar ontbreekt het voornamelijk aan.
  Of het nu meteen de bedoeling moet zijn om een blog uit de groep wetenschap weg te krijgen is een tweede.
  Ik ben benieuwd naar je redenen waarom dit soort onderzoek futiel zou zijn. Het interesseert ons immers allemaal hoe de bouwstenen van het leven hebben kunnen ontstaan.
  Jij bent toch ook van de partij?

 22. R. Kruzdlo april 13, 2010 om 19:27

  Spontaan zeg ik bel mijn vriend dokter Nico Wulfraat van het Academisch Ziekenhuis Utrecht want die had het hier 30 jaar geleden al over.
  Zonder goede balans in de PH waarden ben je niets Smokey
  Groet

 23. Eelco april 13, 2010 om 19:32

  @Pierra:
  Wellicht een aardig idee …(kosmisch) stof is niet echt m’n specialiteit, en voor de nederlandse wikipedia pagina is iemand eenvoudigweg begonnen de engelse te vertalen, lijkt het, en daar redelijk snel mee opgehouden.
  Om het goed te doen zou er wel wat tijd in gaan zitten, maar ik moet in de toekomst sowieso meer met stof rekening houden, daar verre sterrenstelsels (wel m’n specialiteit) vaak ‘stoffiger’ zijn dan de lokale exemplaren.

 24. coby april 13, 2010 om 20:05

  Oef, scheikunde, daar deed het me wel aan denken en dat was nou niet mijn hobby… Maar ik kan toch wel een beetje de grote lijn volgen in je bijdrage. Wondere wereld van de wetenschap met allerhande theoriën. Alleen dat is al grappig en de moeite waard om te volgen en te overdenken. Maar sterrenstof is er wel eentje die blijft hangen en inspireert…
  Hartelijke groet, Coby

 25. ing.St Hawk april 13, 2010 om 20:17

  Pierra,
  Wat mij betreft wordt dit een feuilleton met heel veel afleveringen. Erg goed, en ik ben blij dat je er weer zo een helder verhaal van hebt gemaakt. Zit die Prof. Di Mauro er midden in ? Kun je die vaker aan zijn jasje trekken ?
  (ik zie dat je ook last hebt van een oningelogde trol die hier wat gal komt spuwen en wat stof komt happen. en dan bedoel ik niet öszibarack maar dat begreep je al)
  En wat een waaaaaanzinnig hip kek cool vet Tweeterdisplaytje heb je !!
  Waar koop je die ?

 26. Pierra april 13, 2010 om 21:17

  @Smokey, dat heb je weer mooi gezegd. De verschillende pH-waarden bepalen wat voor een soort polymeer er gevormd wordt. Een pH van 7 (neutraal) vormt heterogene polymeren (met zowel A,U, G als C) terwijl lage pH-waarden alleen ‘simpele’ polymeren bepalen zoals een polyG of polyC. De heterogene is het soort polymeer dat in levende organismen voorkomt.
  …en uiteraard kan iedereen hier vanuit eigen invalshoek meedoen.
  @Robert, verbaast me eigenlijk niet dat deze dokter daar al over nadacht. Maar er is nu steeds meer bewijs voor hoe deze processen gegaan kunnen zijn en daar ontbrak het 30 jaar geleden nog aan, dus het wordt er alleen maar boeiender op. Bel hem maar dan kan hij hier meedoen.

 27. Pierra april 13, 2010 om 21:39

  @Eelco, laat het weten als het zover is. Lijkt me mooi om het in het Nederlands te lezen. Dat stof is eigenlijk toch wel heel belangrijk.
  @Coby, de scheikunde heb ik zelf ook moeite mee en het werd ook niet volledig toegelicht. Artikelen hierover van de prof. kan ik niet vinden (?!).
  Voor de wetenschappers is het ook heel inspirerend. Zie ook Symphony of Science: http://www.youtube.com/watch?v=XGK84Poeynk
  @ing St Hawk, Di Mauro zit helemaal in Rome, maar misschien kan ik hem eens vragen om een artikel hierover. Hij sprak erover alsof een en ander in zijn lab is uitgezocht.
  Fijn dat het allemaal te volgen is.
  (ik weet wie je bedoelt, maar ik ben echt heel benieuwd naar de redenen waarom dit futiel onderzoek zou zijn dus ik wacht eigenlijk nog op een reactie).
  Dat twitterding is helemaal gratis! (voor een maand?) Ik zal je de site opsturen waar je die aanmaakt.

 28. P.H.M. van de Kletersteeg april 13, 2010 om 21:46

  …maar niet vergeten achter de microscoop dat leven wel gevormd werd door moleculen, maar niet de optelsom is van wat molecuultjes…..

 29. iris kijkt april 13, 2010 om 23:47

  In den beginne was het woord , kunnen we zo beter lezen als: in den beginne was het alfabet.

 30. Pierra april 13, 2010 om 23:55

  @PHM, moleculen reageren met elkaar om complexere moleculen te vormen, het is dus geen optelsom, integendeel, twee moleculen vormen er uiteindelijk een.
  @Iris, een heel simpel alfabet

 31. öszibarack april 14, 2010 om 00:06

  @iris kijkt 13-04-2010 23:47In den beginne was het woord , kunnen we zo beter lezen als: in den beginne was het alfabet.
  Heel leuk, spitsvondig.

 32. P.H.M. van de Kletersteeg april 14, 2010 om 10:53

  dat bedoel ik;het uiteindelijke product heeft niks meer met de orginele bouwstenen te maken.
  hetzelfde is trouwens bij bacterien.Er zijn-in de installaties van de voedselindustrie- een soort "samenwerkingen" tussen 3 groepen bacterien gevormd.Die zijn onaantastbaar voor de bestrijdingsmiddelen die er normaal voor worden gebruikt, en doorstaan zelfs zuren als zwavelzuur.
  het is de nachtmerry van iedere voedselproducent
  @Iris; nee hoor; in de beginne was er de overbetaalde onderwijzer die het alfabet op de steen hakte…
  Of de smid die de beitel maakte?
  Of de mineur die de kooltjes opgroef voor het smeedvuur/
  Moeilijk hoor….

 33. cor3306 april 14, 2010 om 11:42

  interessant en ingewikkeld toch snap ik het wel een beetje; en het idee dat sterrenstof (bijv van Orion )en dna in relatie staan is een boeiend idee

 34. Pierra april 14, 2010 om 11:53

  @cor, ergens wist je het al, maar het is mooi om het preciezer te weten.Ook fijn om te horen dat het begrijpelijk is, want er werd veel vakjargon gebruikt.

 35. Albert Marinus april 14, 2010 om 14:24

  … vraags ruimte is nooit een echte IN vanwege de EINDELOOSHEID, zo gebeuren er nergens SPONTANE geneticakronkels. Deze steeds meer verliezende onderzoekers hun astronomischweken schuldantwoorden van vele dagen psychologische-onper’s redens weinig natuurlijk frissere lucht, PRIJZENST ongenezer materiaal per letterfysica. http://genastropsyhica.blogspot.com/, win in 10 dagen al op de 180e plaats van sitecounter top 300 met meer dan 400 lezers vanuit de hele wereld. Of op YouTube, A STARSTWARNING …

 36. De Stripman april 14, 2010 om 16:29

  Interessant, zei hij en wenste dat hij vroeger op school beter opgelet had…;o)

 37. Peter Borger april 14, 2010 om 16:37

  "@pb, natuurlijk is het een open discussie."
  Waarom zijn structureel al mijn bijdragen aan de wetenschapsclub verwijderd, dan? Zelfs mijn stuk over Mendel werd verwijderd.
  De besprekingen van mijn boek door Tomaso verschijnen bij de club, mijn commentaren daarop verdwijnen binnen 24 uur van de club. Er is geen van mijn reacties in het archief van de club terug te vinden.
  Echt een open forum. Open voor gelijkgezindten en in de maat lopers, maar voor vrijdenkers verboden.
  pb

 38. Terrence april 14, 2010 om 17:09

  Je schrijft mooie stukken over dit onderwerp Pierra 🙂

 39. Pierra april 14, 2010 om 22:18

  @Albertus Marinus, ?
  @De Stripman, het is nog niet te laat 😉
  @Peter Borger, dat ligt aan de beheerder van de groep. Je kunt zelf ook een groep beginnen, bijv. ‘Science’ of ‘Creationisme’ ik noem maar wat. Dan kun je zelf bepalen wat daar in komt.
  Ik ben trouwens erg benieuwd naar je bericht over Mendel; is het makkelijk te vinden in je archief? Of kun je hier een link achterlaten.
  @Terrence, dank je wel. Er is gelukkig nu veel nieuws over dit onderwerp. Het laatste: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100411104350.htm

 40. peter borger april 15, 2010 om 11:59

  "@Peter Borger, dat ligt aan de beheerder van de groep."
  Ja, dat zal wel. En hij bepaalt dat een kritiek op mijn boek hier wel thuis hoort, en een kritiek op zo’n kritiek niet.
  Merkwaardige zaak weer.
  pb

 41. Pierra april 15, 2010 om 14:52

  @peter borger, de beheerder van de groep ziet GUTOB misschien niet als een wetenschappelijke theorie.
  Nogmaals, begin een eigen groep, dat geeft ook een hoge ranking in Google. Je moet natuurlijk een goeie naam vinden zodat anderen er ook in kunnen publiceren, want als je de enige bent dan heeft het natuurlijk niet veel waarde.
  Ik ben het met je eens dat het merkwaardig is, vooral vanwege de aandacht die je theorie trekt bij collega-wetenschappers.

 42. Gus april 16, 2010 om 14:38

  Hmmm, droog stukje? Heerlijk om te lezen. Ik sluit me aan bij Hawk, een feuilleton met hopelijk veel afleveringen.
  Ik neig er naar dat er geen sprake was/is van natuurlijke selectie, alles puur toeval. Wat zou kunnen inhouden dat wij, de wereld…uniek zijn. Best wel een aardige gedachte. 🙂
  Onze Aarde als enorm groot space-ship razend door het Heelal.

 43. Pierra april 16, 2010 om 15:02

  @Gus, heb nu nog geen ideeen voor een vervolg, maar wie weet…
  Natuurlijke selectie sluit het toeval niet uit.
  Dat idee van een ruimteschip is fantastisch! We hebben zelfs de juiste zwaartekracht en lucht en water (en andere vloeistoffen) aan boord. Wat wil je nog meer.

 44. Eelco april 16, 2010 om 19:54

  En ons ruimteschip is nog gratis ook !
  Moeten we het wel heel houden, want een aarde space-ship garage hebben we nog niet ontdenkt …

 45. ing.St Hawk april 17, 2010 om 08:00

  "En ons ruimteschip is nog gratis ook !"
  "Velen kennen de prijs van dingen, weinigen kennen de waarde."
  Volgens mij van Oscar Wilde, pin me er niet op vast.
  Leek me wel toepasselijk. (ben nog maar net wakker.)

 46. Eelco april 17, 2010 om 10:28

  Heel toepasselijk, ing. St Hawk !
  En ook goedenmorgen.
  (PS: ‘ontdenkt’ moet ‘ontdekt’ zijn in mijn laatste reactie hierboven)

 47. Pierra april 17, 2010 om 10:38

  @Eelco @ing. St Hawk (zo filosofisch op de vroege morgen).
  Bovendien zijn we nog lang niet uitgekeken op ons ruimteschip. Elke dag worden er nieuwe soorten ontdekt. Er wordt nu pas een begin gemaakt met de exploratie van de oceaanbodem met kleine onderzeeschepen. Mooie tijden.
  Volg ook http://twitter.com/MissionBlue op twitter!

 48. ing.St Hawk april 17, 2010 om 12:51

  Ontdenken: het zich ontdoen van al te Prullerige Bedenksels en Praalhanserige Blufredeneringen.
  Een woord om te onthouden !

 49. Gus april 18, 2010 om 01:47

  ♫ Pierra en jongelui, ik dacht aan het moment voor dat er leven ontstond. Voor dat er sprake was dat er natuurlijke selectie plaats vond. Puur toeval, dat het gebeurde. Je kan/mag niet verwachten dat een dergelijke toevalligheid ook elders gebeurde.
  Wel een grappige gedachte, zitten we met z’n allen met elkaar opgescheept. :-)))
  Hoe hard gingen we ook alweer, 30 km per seconde? (300?) In ieder geval met een noodgang. 😉
  Als je dan de Aarde van een afstandje bekijkt, dat gestuntel met raketjes naar Mars, eigenlijk ontzettend lief.
  De Opportunity die in 6 jaar tijd wel 20 KM heeft afgelegd. Spirit speelt nog wat in de zandbak.
  De mens, het is best wel een lollig wezen.

 50. Pierra april 19, 2010 om 19:47

  @ing. St Hawk, een Speelse Hint
  @Gus, de mens, we houden elkaar wel bezig in elk geval.
  Waarom zou het niet ook ergens anders gebeurd zijn, er zijn miljarden zonnestelsels. Heb wat moeite met het begrip toeval. Dat veronderstelt dat er ook iets anders tegelijkertijd gebeurde of niet??

 51. Pingback:Over de evolutie van de genetische code « Op zoek naar de klepel

 52. Pingback:Genetische code « Tsjok's blog

Praat mee en laat hier uw reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolution blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: