Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

Chemiosmose, de basis voor leven

Over het onstaan van het eerste leven op Aarde zijn vele theorieën gangbaar, zoals panspermie of buitenaardse intelligentie. Maar het onstaan van leven op Aarde vanuit de beschikbare inorganische materie wordt op haar beurt ook weer gekenmerkt door een grote variatie aan theorieën: ook al moeten de eerste levensvormen heel eenvoudig geweest zijn, ze moesten zich kunnen repliceren, en daarom DNA en/of RNA bevatten en moesten zich kunnen voeden. De theorieën lopen daarom weer uiteen over wat er eerst was, een RNA-wereld, een DNA-wereld of een wereld gebaseerd op metabolisme.

Een nieuwste theorie baseert zich daarentegen op een geochemische eigenschap van

alcaline vent lost city
Van internet: Alkaline bron in The Lost City

de oceaan. Ik schreef er een eerder blog over, maar dat was te oppervlakkig, al blijft het de moeite waard om het te lezen en de mooie films te bekijken.
Michael J. Russell kwam met de gegevens van alkalische bronnen (met een relatief hoog pH). Dit zijn niet de black smokers of hydrothermale diepzeebronnen die met geweld heet water spuwen nadat ze met lava in contact kwamen, maar zijn vrij rustige bubbelende bronnen van uit kleine poriën opgebouwde rotsen. De stromingen ontstaan wanneer water reageert met olivijn, dat vooral toen, in de nog dunne aardkorst, overvloedig aanwezig was. Dit proces produceert een nieuw mineraal, serpentine, en waterstof, alkalische vloeistoffen en warmte. Deze warme, waterstofrijke vloeistof breekt uieindelijk door de aardkorst naar buiten en vormt een alkalische hydrothermale bron.

Tot nu toe waren de gegevens gebaseerd op geologisch onderzoek zonder ooit een actieve bron gezien te hebben, maar in 2000 werd op de Mid-Atlantische rug met een onderzeeër een actieve bron gevonden bij wat nu The Lost City genoemd wordt, vanwege de spectaculaire spiraalvorm van de rotsen. Deze rotsen bevatten heel kleine poriën, de maat van een moderne (dier)cel. Deze bronnen kunnen heel goed van dezelfde soort zijn als de bronnen die zich 4 miljard jaar geleden op de oceaanbodem vormden. De oceanen waren toen bijzonder zuur door de hoge waarde aan CO2. Er bestond ook nog geen moleculair zuurstof en er was veel ijzer opgelost in zee, dat met de komst van zuurstof zou neerslaan als roest. Ijzer-zwavel belletjes in de poriën hebben uitstekende catalytische eigenschappen en kunnen dus reacties sturen en versnellen. Deze kern wordt nog steeds gevonden in proteïnen van sommige Archaea en bacteriën.

alkaline stromingen
Van internet: stroming van zuur en alkalisch zeewater

De zeeën van nu zijn licht alkalisch. In het verschil dat er toen bestond tussen de alkalische bronnen en de zure oceanen ziet Russell een chemisch potentiaal. Zuren (laag pH) bevatten bijzonder veel protonen (H+) en de alkalische bronnen juist weinig. Binnen de poriën van deze rotsen kunnen aan beide kanten van inorganische membranen

Van internet: pyrofosfaat

verschillen in protonenconcentraties ontstaan die de basis vormen voor al het leven. De protonen zullen vanuit de hoge concentratie zich via dit membraan verplaatsen naar de kant met een lage concentratie aan protonen. De energie die daar uit voortkomt, ofwel dit chemiosmostische gradient produceert tegenwoordig in alle levende organismen ATP* (het universele energie-molecuul). In de poriën van toen werd i.p.v. ATP het simpelere acetylfosfaat en pyrofosfaat daarvoor gebruikt. Pyrofosfaat wordt naast ATP nu nog steeds door veel bacteriën en Archaea gebruikt. Pyrofosfaat wordt door het enzym pyrofosfatase gemaakt, een enzym dat zowel bij Archaea als bacteriën aanwezig is en ze daarmee wellicht verenigt.

De conclusie is dat de poriën in de alkalische bronnen in de eerste miljarden jaren op aarde samen met een zure zee, protongradiënten vormden die de energie leverden voor het eerste leven.
De poriën zouden daarbij ook kleine omhulsels gevormd kunnen hebben voor de verzameling van de eerste precursoren van aminozuren en nucleotiden, de bestanddelen van proteinen en DNA/RNA.

Bron : NewScientist

36 Reacties op “Chemiosmose, de basis voor leven

 1. vuurjuffer februari 17, 2010 om 14:20

  wat weet ik toch weinig
  zoek graag met je mee naar de klepel
  jouw stuk met interesse gelezen
  groet

 2. Pierra februari 17, 2010 om 14:21

  @Vuurjuffer, ik blijf ook doorzoeken! Het is blijkbaar te lezen;-)

 3. Zwollywood februari 17, 2010 om 14:29

  kijk nog even naar de link van The Lost City. De beschreven processen zijn interessant.

 4. martin februari 17, 2010 om 14:31

  Ik lees:
  Adenosinetrifosfaat of ATP bestaat uit een de nucleoside adenosine met het suikermolecuul ribose en drie fosfaatgroepen. Naast adenosinetrifosfaat bestaan er ook van de andere basen zulke energiedragende varianten (CTP, UTP, GTP, TTP) die in werkelijkheid bij specifieke reacties een rol spelen. Om in energie te kunnen rekenen spreekt men meestal alleen over ATP als energiedrager.
  Ik denk:
  Suiker is toch een resultaat van fotosynthyse, waarvoor je bladgroen en zonlicht nodig hebt en niet alleen energie.
  Ik denk bovendien:
  Hoe zorgt energie voor leven in dode materie?
  Intrigerend onderwerp. Vertaal je hier ook over?

 5. Pierra februari 17, 2010 om 14:47

  @Zwolly, het is al weer niet helemaal nieuw, maar nog steeds actueel. Er was laatst weer een nieuwe publicatie over (zie dat andere blog). Ja The Lost City (niet die van Atlantis hoor, alleen de onderzeeer heette Atlantis), zomaar gevonden op die immense bodem.
  @Martin, ik vertaal wel eens wat, maar in dit geval vertaal ik voor het blog de artikelen.
  Het klopt precies wat je zegt, de andere drie nucleotiden worden niet voor energieopslag gebruikt.
  De energie waar je het over hebt komt precies uit die ‘dode’ verschillen in protonenconcentraties ten opzichte van een membraan. De protonen passeren passief van een hoge naar een lage concentratie, die energie die daar uit vrijkomt wordt omgezet in ATP, er wordt inorganisch fosfaat aan AMP of ADP toegevoegd. Dit is een soort batterij, wordt deze fosfaatgroep gehydroliseerd (eraf gehaald) dan komt (elders) precies diezelfde energie weer vrij.
  In het bladgroen gebeurt hetzelfde, het licht activeert een hele reeks moleculen die hun energie in ATP omzetten, dat dan weer gebruikt wordt om o.a. suikers te maken.
  Dit artikel zou het antwoord moeten zijn op je laatste vraag.
  Ik zou hier dolgraag over vertalen.

 6. antoinette duijsters februari 17, 2010 om 16:33

  Pierra, niet hoor, het ware superintelligente buitenaardse wezens die hier de hele mikmak, inclusief de mens hebben neer gepoot. Nu wachtten ze tot de mens net zo ver is als hun;-))))))))))))
  Goed blog Pierra, van de dikke lagen ijzeroxides en ijzerhydroxides heb ik nog een prachtig stuk hier in huis.. weer wat om een blog over te schrijven

 7. Pierra februari 17, 2010 om 16:37

  @Antoinette, …om te kijken hoe lang we erover doen.
  Je fossiele stenen: het bewijs dat er ooit géén zuurstof was en daarna wel.Goed bewaren!!
  Zitten die trouwens niet in je header?

 8. antoinette duijsters februari 17, 2010 om 16:46

  Pierra, dat zijn stenen uit het krijt, ik heb er een blog over geschreven, kunst uit de natuur.
  Maar dat stuk bestaat grote deels uit hematiet, in Australië zijn lagen gevonden van honderden meters dik.
  Maar ik bewonder jou kennis over de materie waar ik me dan met moeite doorworstel.

 9. Pierra februari 17, 2010 om 16:52

  @Antoinette, ik ben erg benieuwd naar je ijzeroxides.
  Het blijft worstelen.

 10. Aad Verbaast februari 17, 2010 om 18:05

  Heel interessant, alhoewel ik niet alles kan begrijpen wat je opschrijft.
  Blijft toch een van de grote mysteries dat ontstaan van het eerste leven. Dit is wel weer een bijzondere invalshoek.
  Kan dat niet gesimuleerd worden om de theorie kracht bij te zetten? Zou toch wel uniek zijn, het ontstaan van het leven mee te kunnen maken!

 11. Pierra februari 17, 2010 om 18:14

  @Aad, het zou te langzaam gaan. Een mensenleven is niet genoeg. Je moet ook bedenken dat als het systeem werkt het nog een onafhankelijke cel moet worden die dit protonengradient integreert in zijn cel. Dan ben je weer duizenden jaren verder.
  Maar ze zullen misschien wel dit soort protonengradienten gaan namaken en de situatie nabootsen om te zien wat er gebeurt. Net zoals met NEMO
  Helaas moet ik over bepaalde begrippen heenstappen anders wordt het verhaal te lang. (Het oorspronkelijke artikel van NewScientist is 4 pagina’s lang). Dus misschien niet zo gek dat het niet 100% te volgen is.
  Ook hier kwam het olivijn weer om de hoek kijken, las je dat?

 12. iris kijkt februari 18, 2010 om 01:06

  hmm , interessant, maar geen makkelijke materie voor mij, daarnaast lijkt me het verschil tussen levend en niet levend, eigenlijk pas gemaakt door de mens, wat een adequate aanduiding is , lijkt mij , maar stel dat de mens niet was ontstaan , had niemand het verschil gemaakt. De rivier stroomt en vormt een oever , maar noch rivier en oever weten van hun bestaan. Alleen wij, voorzover dat gaat.
  Wij denken dat er ooit niets geweest moet zijn en opeens iets , maar zonder menselijk bewustzijn is dat helemaal geen verschil. Evengoed blijft het voor mij een absoluut raadsel hoe de basiselementen van dit universum ooit ontstaan konden, echt de absolute bijna niets elementen , ontstaan zijn uit ….???

 13. Kokopelli februari 18, 2010 om 01:38

  @Pierra: Wat is het verschil tussen een "protongradiënt" en een elektrisch (of elektrochemisch) veld ten gevolg van een potentiaalverschil?
  Goed blog hoewel je met sommige zaken stevig met de deur in huis valt. Waar haal je overigens de tijd vandaan? Je draait de afgelopen weken een behoorlijke productie…
  @Aad: Die computersimulatie is al beschreven. Het antwoord was 42, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Phrases_from_The_Hitchhiker%27s_Guide_to_the_Galaxy 😉

 14. Gus februari 18, 2010 om 01:58

  Ik dacht al dat het niet in de buurt van black smokers is ontstaan. Te heet, te agressief. Vandaar ook m’n twijfel aan die ‘wilde oersoep’ theorie, maar dat een en ander in een veel rustiger omgeving geschiedde, met toevallig de juiste ingrediënten.

 15. Pierra februari 18, 2010 om 07:32

  @Iris, het verschil tussen dood en leven wordt wel steeds dunner, maar er zijn een aantal duidelijke definities van leven zoals het zichzelf kunnen vermenigvuldigen en het bezitten van een metabolisme (met opname en verbruik van voedsel). Maar hier staat het uitgebreider: http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven
  Als wij (levende inteliigentie) er niet waren, dan was er niemand om deze verschillen waar te nemen en vast te stellen, net zomin als de costellaties en sterrenstelsels. Onze manier van denken zoekt patronen en vindt die ook altijd. Zou dit alles dan niet bestaan als wij er niet waren om het te observeren?
  De bijna niets-elementen ontstonden tijdens de oerknal, na miljarden jaren vormden zich sterren (met bijn niets-elementen als helium en waterstof en hun losse kernen, de lichtste elementen die er zijn), waarvan er sommigen ontploften en waarbij zich de eertse zwaardere elementen vormden zoals koolstof (C) en zuurstof (O) en ijzer. Die pakten zich samen in rotsenmassa’s die uiteinelijk planeten zoals bijv. onze aarde vormde. Daar zijn mooie boeken over.
  @Kokopelli, door de verschillen aan concentratie aan beide kanten van dit membraan (of het nu een dood of levend membraan is) impliceert ook een potentiaalverschil. De electronen die van de protonen worden weggehaald zorgen (elders) voor een transmembranaal potentiaaverschil. Het belangrijkste in levende systemen is dat het ATP, dat aangemaakt wordt door de verschillende protonconcentraties, ionen als Na+ en K+ kan pompen door de membranen, die zorgen voor de klassieke potentiaalverschillen waar o.a. ons zenuwstelsel mee werkt.
  Voorlopig houdt ik even pauze, maar ik moest zo gauw mogelijk over dat carnavalsblog heenschrijven 😉
  @Gus, ja in deze rustig bubbelende bronnen is het makkelijker je voor te stellen dat er langzaam leven ontstaat. Daarom heb ik er eigenlijk nog een keer over geschreven. Ciao!

 16. Pierra februari 18, 2010 om 09:22

  @Kokopelli, heb je hier misschien wat aan?: http://en.wikipedia.org/wiki/Chemiosmosis
  Dan had ik nog een vraagje. Op het plaatje met de zeebodem staat met koeieletters dat het copyright van NewScientist is. Ook al vermeld ik de bron is het misschien toch verstandig om het weg te halen. Wat denk jij?

 17. Aad Verbaast februari 18, 2010 om 10:41

  @Pierra:
  == Ook hier kwam het olivijn weer om de hoek kijken, las je dat? ==
  Ja, het was me opgevallen. Geweldig spul is dat toch.
  Intuitief heb ik dan toch een mooie keuze gemaakt al weer een tijd geleden.
  Helemaal aan het begin een deel van de oplossing, en wellicht ook nog een oplossing om een vroegtijdig einde te voorkomen. Bijzonder.
  P.S. je vraag aan koko: niet te veel zorgen over maken.
  Zou er al over gemopperd worden dan kan je het nog altijd weghalen op hun verzoek.
  Verder: ze lijden geen schade. Dus daar kunnen ze je ook niet voor aanklagen.
  Je geeft ook netjes een bronvermelding.

 18. joost tibosch sr februari 18, 2010 om 12:37

  Als alfa moet ik zo op mijn tenen, dat ik niet eens meer aan mijn mooie scheppingsverhalen denk! En dat is goed voor theologen, dat kan ik je verzekeren!! (Dat alfabrein ziet dan wel ineens een woord als serpentine staan en wil dan toch weer stiekem feestelijk een andere kant op denken!)

 19. Pierra februari 18, 2010 om 12:51

  @Aad, dit systeem is zo sterk en oeroud, dat zal nooit vergaan tenzij de zeeen opdrogen door een enorme meteorietinslag.
  Dank voor je geruststelling, want ik ben daar nogal huiverig voor. Veel on-line magazines verwijzen naar hoofdpagina’s precies om de via de link binnengekomen bezoeker het journal te laten zien en niet alleen het artikel. Zo hoort dat eigenlijk, maar ja…dat is zo een gedoe.
  @Joost, helaas is je feestelijke serpentine (carnaval is voorbij) slechts een mineraal: http://en.wikipedia.org/wiki/Serpentine_group, wel weer heel mooi!
  …en de scheppingsverhalen blijven bestaan.

 20. joost tibosch sr februari 18, 2010 om 13:58

  Aan Carnaval dacht ik helemaal niet, maar aan dat geweldige feestelijke gevoel wat me overvalt als ik begrijp hoe geweldig onze wereld is!! Zelfs als ik me daar suf over moet denken…

 21. coby februari 18, 2010 om 20:04

  Ik snap delen niet, maar de eerdere bijdrage had ik ook gelezen en dat hielp om nu voor een deel het nog te kunnen volgen. Ik hoef niet alles te snappen, de volgende keer, bij een andere bijdrage lukt het weer meer en überhaupt denk ik altijd door en verder na het lezen van je bijdragen.
  Hartelijke groet, Coby

 22. Pierra februari 18, 2010 om 22:35

  @Coby, toch geweldig dat je je de moeite neemt om je erin te verdiepen. Voor de beschtijving (ontdekking) van het proces van chemiosmose zoals zich dat afspeelt binnen alle organismen heeft Peter D. Mitchell de Nobelprijs gekregen.
  Hier kun je zien hoe het werkt. Dit is een pomp waarbij protonen tegen het gradient op getransporteerd worden met consumptie van ATP.http://www.1lec.com/Biochemistry/Proton%20Pump/index.html
  Hetzelfde kan ook omgekeerd gebeuren (de protonen gaan van hoge naar lage concentratie) waarbij er ATP gemaakt wordt.
  Groetjes,

 23. Pierra februari 19, 2010 om 07:34

  @Allen, en Kokopelli, hier nog een filmpje over het electronentransport, het protonengradient en de synthese van ATP.http://www.1lec.com/Biochemistry/ETS%20and%20ATP%20Formation/index.html

 24. Smokey februari 19, 2010 om 12:02

  Pierra, Het is er nog niet van gekomen om dit blog te lezen. Ik loop alweer achter. Later vandaag hoop ik er nog aan toe te komen.

 25. Elise van Schouwenburg februari 19, 2010 om 13:44

  Interessant Pierra. Maar ik moet het wel weer nog een keer lezen.

 26. Elise van Schouwenburg februari 19, 2010 om 13:45

  Was ik.

 27. Pierra februari 19, 2010 om 13:54

  @Smokey en Elise, mochten jullie er niet uitkomen, kijk dan ook naar de twee laatst gegeven links in de reacties hierboven. Het maakt het er misschien iets duidelijker op.

 28. Gus februari 20, 2010 om 17:11

  Verdomme, ‘kwou dat je naast me zat om me punt voor punt gewijs uit te leggen wat ik nou op de filmpjes zie.
  Het gaat allemaal zo snel,
  wat brengt die verandering te weeg vanuit de ‘inside’ cell. Ik bedoel die drivingpower, om daarna als het vanuit the outside cell weer naar binnenkomt, geheel vrij/gemuteerd, toegelaten. En die opening is free zone? "aangevallen" verandert wordt tot….
  Welke informatie heeft die free zone, (doorgeefluik) die allerlei eigenschappen filtert/weert die niet van toepassing zijn?

 29. Pierra februari 20, 2010 om 17:28

  @Gus, wat moet ik er mee aan. Ik zou het zo voor je uittekenen. Stel je een metalen theezeefje voor, waar je grof zout in hebt gedaan. Je doopt het in (lauw) water en het zout trekt langzaam door het zeefje het water in. Deze zoutkorrels kun je vergelijken met de protonen die passief door het membraan (zeefje) passeren. De passief passerende protonen maken net genoeg energie vrij om een molecuul van ATP aan te maken.
  Je kunt het ook vergelijken met een watermolen, waar het stromende water (=protonengradient) de molen aandrijft. Je kunt er hout mee zagen of een dynamo mee aandrijven = ATP aanmaken.
  Als je het nou nog niet snapt!! 😉
  Maar het is waar de filmpjes gaan verdomde snel.

 30. Smokey februari 21, 2010 om 13:48

  @Pierra, Sorry, ik loop mijlen achter. Toelichting daarvoor: Lezen vergt aandacht en ik doe m`n best.
  Je insinueert voorbarig ( 13.53) dat ik er niet uit kon komen terwijl ik aan je blog nog niet eens was toegekomen. Zojuist dus e.e.a. tot mij genomen.
  Twee vragen rezen tijdens het lezen:
  1. Wat wordt precies bedoeld of wat bedoel jij, concreter gezegd, met: " een moderne (dier)cel"? Impliceert dit dat er ook niet moderne cellen bestaan/ bestonden?
  Intrigerend dat oceanen in de loop der tijden afwisselend verschillende ph-waarden hadden. Afhankelijk van de samenstelling van de " oceaansoep" en het bijbehorende metabolisme. Ph- waarden verschuiven naarmate de katalysatoren hun werk hebben gedaan. Soms is er (lokaal) een hoog (blauw) algengehalte en soms ook een extreem hoog eiwitgehalte door een extraam hoge vis- en zeedierensterfte. De zee geeft en neemt, ook in die zin dus. De zee leeft zichzelf..?
  2. Als je `t over het adenosine trifosfaat( ATP) hebt, hoe pas je daar de citroenzuurcyclus in en het aktiepotentiaal van de cellen (+ en -, de kalium-natriumpomp, intra- en extracellulaire wisselwerking)

 31. Gus februari 21, 2010 om 15:40

  Ja nou jeetje, ik wor ook een daggie ouwer, gisteravond gedanst, heb nu 2 katers, de 1 zit in Tokio, de ander ergens in Moskou en…dus please meelij with this poor soul!
  FF serieus, vanuit de insidecell wordt er info door het membraan
  (en nou vind ik het woord membraan te simpel want het heeft op zich al zo veel, er wordt alleen doorgelaten wat nodig is om…Ik vergelijk het even met een visje uitgooien om een grotere snoek mee te vangen, maar die catch is, lijkt wel, continu zeker)
  gegeven waarin die info veranderd, in the outside cell gebied terechtkomt. Waar het opnieuw muteerd en vervolgens in veranderde vorm geaccepteerd doorgelaten wordt via ! en vervolgens opnieuw veranderd. Dat snap ik.
  Maar…die natuurlijke selectie. Wat wordt wel toegelaten en wat niet.
  De portier van een kroeg?
  Wie mag wel binnen en wie niet. Is dat ongeveer een vergelijking?
  Alleen, soms zijn er foute types.
  Nou ging ik van een doemdenken uit, want het kan ook zijn dat er iets binnen gelaten zou hebben moeten worden, die de mens 100.000 jaar verderop in het leven had gezet.
  Natuurlijk werkt nu m’n fantasie? we hadden al lang plastic en comps kunnen hebben.
  Alles was toen ook al voorhanden. Olie…noem maar op.
  Die weerhoudendheid,
  Voorbeeld.
  Ik speelde in een uitgaansgelegenheid, T-shirt, strakke broek. Redelijk tot goed succes, die avond.
  Twee week daarna wou ik daar even naar binnen, pilsje drinken en ik mocht niet naar binnen, want ik had geen stropdas om. Ik was niet gekleed!!! Letterlijke woorden.
  Ik zei nog: Hé! Vorige keer speelde ik hier!
  M.a.w. tijdens dat ik daar toen speelde, werden er geen mannen toegelaten zonder stropdas.
  En nou komt de hamvraag, klopt dat wel, natuurlijke selectie.
  Of is het afhankelijk van luim. (jij wel, jij niet)
  Dat doorgeefluik, wat filtert.
  Dat interesseert me, een pas geboren baby seropositief besmet (Hiv) naar seronegatief.
  Het is doorgelaten, waarom…
  Hm, kreeg net een foontje van de Grüne Polizei, m’n ene kater zit nu vast in Berlijn !!! wegens schending van de openbare orde. En die ander? kreeg een mailtje, vermaakt zich nogal met de Geisha’s.
  Quelle misère.

 32. Gus februari 21, 2010 om 15:46

  Waarom nou weer een vraagtekenhoofd???
  Te lang nagedacht? Excuus VK WEBLOG. Ik was even aan het koffie zetten.
  Een langere reactie dan 10 seconden is niet toegestaan kennelijk.

 33. Pierra februari 21, 2010 om 16:34

  @Smokey (dus toch een heel mooie vrouw i.p.v. Ghandi of de gitaar of je eigen Smokey, je brengt me wel wat in verwarring).
  Ik ging ervanuit dat het lastig is omdat er blijkbaar veel mensen zijn die moeite met het verhaal hebben. Wel begrijpelijk ook, want alleen al weten wat ATP is en wat het doet vergt enige voorbereiding.
  Een moderne cel is een eucaryotische cel (daar gaan we weer) die behalve een buitenste membraan ook allerlei interne membranen heeft. Ook bevat zo’n cel mitochondrien en in plantcellen ook chloroplasten. Langs de membranen van deze organellen vormen zich de gradienten van protonen die zoals je in het filmpje kunt zien ATP kunnen maken. Het ATP vormt zich uit ADP, het extra fosfaat in ATP kost energie om het aan ADP te binden, maar het gevormde ATP kan dan elders in de cel, waar dat ook maar nodig is, deze energie weer vrijgeven. Niet moderne cellen kun je zien als rudimentaire membranen waar dit protonenverhaal ook werkt maar andere mechanismen bijv. (nog) niet. Het zijn hypothetische cellen, want alle cellen van nu zijn per definitie modern.
  Smokey, ‘de zee leeft zichzelf’ dat is erg mooi: morgen plaats ik een blog over de biodiversiteit van de oceaan. Ik denk dat het je zal boeien.
  Je laatste vraag is heel duidelijk maar gaat te ver om dat allemaal hier te vertellen. Hier is mischien het een en ander te lezen: http://nl.wikipedia.org/wiki/ATPase
  @Gus, je hebt een membraan (is een laag lipiden), en door eiwitpoorten daarin kunnen protonen passeren. Dat gaat passief als er aan de ene kant veel zitten en aan de andere kant weinig. Passeert er een proton dan wordt er ATP van ADP gemaakt. Dit ATP kan ergens anders zijn inorganisch fosfaat weer verliezen waarbij de energie voor een andere reactie vrijkomt.
  Het gaat eigenlijk niet om natuurlijke selectie, maar die portier bij de kroeg krijgt elke keer 5 € als hij iemand binnenlaat (een proton): dat is ATP snap je?
  Als je die katers kwijt bent kom dan nog eens langs 😉

 34. Jeroen de Baaij maart 4, 2010 om 22:40

  Erg interessant weer Pierra! Machtig dat er eindelijk een mooie theorie is over het probleem van de energieopslag. Het is weer een klein stapje, maar wel een belangrijke!

 35. Pierra maart 4, 2010 om 23:40

  @Jeroen, dank je het schijnt nu dé nieuwe theorie te zijn voor de verklaring van het ontstaan van het leven. Die moet dus gezocht worden bij deze alkaline bronnen waar inderdaad het protonengradient een energiebron vormt die andere theorien vaak niet voorzien.

 36. Pingback:Black smokers Zwarte Spuiters « Tsjok's blog

Praat mee en laat hier uw reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolution blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: