Op zoek naar de klepel

bij dezen en genen

Nieuwe vormen van duurzame energie

Globale klimaatverbetering in de VS

Dinsdag 16 juni is er door het Witte Huis een document aan de pers gepresenteerd over de impact van globale klimaatverandering in de Verenigde Staten. (Zie video http://www.youtube.com/watch?v=y88sgDM9HmA ) Hier wordt duidelijk in gesteld dat er geen discussie meer kan zijn over of er nu wel of geen klimaatverandering aan de gang is: we hebben nù al te maken met de gevolgen van CO2 steiging, zoals korte maar frequente en hevige regenval, erosie, bosbranden en een stijging van de zeespiegel. Er wordt dan ook gepleit voor een beleid dat gebaseerd is op het opwekken van groene energie. Het is een hele opluchting te horen dat nu ook de VS klimaatverandering serieus neemt.

Windenergie op Amerikaanse bodem kan energie voor de hele wereld opwekken

Vandaag verscheen er interessant nieuws in een artikel over windenergie in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS. Daarin wordt uitgerekend dat alleen de VS met windenergie, waarbij molens met een capaciteit van 2,5 Megawatt die niet bij bossen, gletsjers en steden gebouwd worden, met slechts 20% van hun maximum capaciteit, 40 keer in de wereldwijde vraag naar electriciteit kunnen voorzien en 5 keer het globale gebruik van alle vormen van energie kunnen dekken. Goed nieuws, al is het de vraag of er ooit zo’n (altruïstische) investering zal komen.

Osmose

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan energie die opgewekt kan worden met gebruik van semipermeabile membranen. Deze membranen zijn ontworpen naar de biologische celmembranen die selectief kleine moleculen als water, zuurstof en kooldioxide doorlaten. Zouten, die electrisch geladen zijn, of grotere moleculen kunnen dit membraan niet passeren.
Deze membranen zijn verantwoordelijk voor het fenomeen osmose. Zou een cel teveel zouten bevatten dan zwelt hij op en kan uiteindelijk uiteenspatten. Bevat hij daarentegen te weinig zout dan verliest hij water en krimpt ineen.

Het fenomeen van osmose wordt ook wel gebruikt voor het omzetten van zout in zoet water. Wordt zeewater onder hoge druk door een dergelijk kunstmatig membraan geperst dan blijven de zouten achter en het zoete water komt er aan de andere kant van het membraan uit. Dit proces wordt reverse-osmose genoemd. Zie ook blogbijdrage van Qabouter. Er bestaat wereldwijd industriele toepassing van deze vorm van zoetwaterwinning al kost het opwekken van de druk ook behoorlijk wat energie. Zie hiervoor ook de blogbijdrage van Jim Hasenaar.

Worden dit soort membranen daarentegen aan de monding van een rivier geplaatst dan kan er met het verschil in zoutconcentraties tussen het zeewater en het rivierwater drukverschil opgewekt worden waarmee een turbine aangezwengeld kan worden (zie kort filmpje).

http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/2227271001?isVid=1&publisherID=981571807

Een ander Nederlands model gebruikt membranen die selectief negatieve of positieve ionen doorlaten. Het positive natrium passeert het ene membraan en het negatieve chloor passeert het tegenoverliggende membraan. De membranen zijn impermeabel voor water. Daarmee wordt een potentiaalverschil gecreëerd tussen de twee membranen dat aan electroden wordt doorgegeven. Dit project heet ‘Blue Energy’. Bij de Rijnmond zou voor 650.000 huishoudens op deze manier energie opgewekt kunnen worden (Zie ook artikel Veerman).

De technieken die osmose gebruiken zijn nog in ontwikkeling en men gebruikt slechts kleinere prototypen, dus het kan nog wel even duren voordat ze echt toegepast zullen worden, maar het is weer een stap vooruit.


Informatie grotendeels uit New Scientist

31 Reacties op “Nieuwe vormen van duurzame energie

 1. coby juni 23, 2009 om 20:26

  Interessant! Het is inderdaad zo dat energie die door het osmose-principe opgewekt wordt niet afhankelijk is van weer en wind en dat is een voordeel. Dat filmpje maakt het ook heel duidelijk.
  Jammer dat de nood (en schade) van de klimaatverandering eerst heel serieus moet zijn voor er zo intensief en ook in de VS gewerkt wordt aan alternatieven.
  Hartelijke groet, Coby

 2. ron rozen juni 23, 2009 om 21:09

  PNAS weet het wel uitdagend te brengen. Altruisme maar ook competetitie kan een drijfveer zijn 🙂

 3. pierra juni 23, 2009 om 22:30

  @Coby, maar eindelijk zijn de Amerikenen ook ‘van de partij’. Dat is toch wel heel goed nieuws. De film met de presentatie van het rapport (eerste link) met vragen van journalisten duurt wel een uur, maar is de moeite waard, ook omdat de huidige klimaatproblemen in de VS eindelijk in hun verband geplaatst worden met de wereldwijde problemen. Vaak kijken ze daar niet verder dan hun eigen land.
  @Ron, (dat laatste zinnetje is niet van PNAS, maar van mij.) Het is waar dat dergelijke grootse projecten ook heel veel werkgelegenheid en goodwill zouden kunnen voortbrengen. Stel je voor, Amerika opnieuw de bevrijder.
  Groet,

 4. iris kijkt juni 23, 2009 om 23:11

  Interessant stuk. Wel een wat raadselachtige opmerking over die windmolens in de VS die 40 keer etc. Ik ben niet zo’n rekenwonder blijkbaar.

 5. pierra juni 23, 2009 om 23:27

  @ Iris, het is 40 keer het wereldwijde electriciteitsverbruik en 5 keer het totale energieverbruik (ik neem aan electriciteit, én kolen, gas, hout en misschien zelfs kernenergie, maar daar ben ik geheel niet zeker van).
  Groet,

 6. iris kijkt juni 24, 2009 om 01:52

  Ja , maar hoe kan dat dan ? Dan is er dus geen energieprobleem.Heb ik ook wel eens gedacht zelf : gewoon die fossiele brandstoffen er zo snel mogelijk doorheen jassen en klaar is kees. Dus eigenlijk niet aan energiebesparing doen ?

 7. paco juni 24, 2009 om 08:04

  Geboeid gelezen!

 8. De Stripman juni 24, 2009 om 09:49

  Interessant verhaal ! Zoals Iris hierboven al opmerkt is er geen energieprobleem. Niet alleen met windenergie, maar ook andere duurzame bronnen, zoals bijvoorbeeld zonne-energie, kunnen ons vrij simpel van voldoende stroom voorzien. Het probleem is dat we liever vasthouden aan oude vervuilende technieken.
  De vraag is niet of we de wereldproblemen op kunnen lossen, maar of we dat ook echt willen. Zolang het voor een aantal grote belanghebbenden voordeliger is om voort te modderen met fossiele brandstof zullen we dat nog een poosje blijven doen, vrees ik…

 9. Rob van der Vlugt juni 24, 2009 om 13:27

  Een optimistisch verhaal !
  Maar klopt het wat er staat ?
  Zijn we ,door windmolens in te zetten ,in staat 25 keer de totale menselijke enrgiebehoefte te dekken ?
  Een windmolen van een miljoen euro levert genoeg energie om twee auto’s aan te drijven.

 10. Qabouter juni 24, 2009 om 14:54

  Pierra,
  Ik had het over die water productie-centrale in een andere context.http://www.vkblog.nl/bericht/243823/Osmose-Reverse_osmose_%3A_Israel_en_water
  Daarbij kwam ik ook op die osmose-gedreven energieproductie uit. Die osmose energie noemt men "blue energy"http://www.kema.com/nl/services/consulting/renewable/Default.aspx
  Ik mis alleen nog een beetje de zonne-energie in het verhaal.

 11. pierra juni 24, 2009 om 16:06

  @Paco, ook voor mij was het interessant nieuws.
  @Iris en @Stripman, het probleem is idd niet de energie: ik weet niet hoeveel gigawatt per vierkante kilometer er wel niet beschikbaar zou komen met alleen het opvangen van het zonlicht.
  Het lijkt er dan ook op dat eerst de fossiele brandstoffen zo schaars moeten gaan worden, en dat er nog veel oorlogen om oliebronnen gevoerd zullen worden, voordat men overgaat tot investering in duurzame energie.
  Zo zal de CO2 uitstoot blijven stijgen, en dat gas krijg je niet meer weg. Er wordt ook gewerkt aan het ondergronds opslaan van CO2. Als dat een dure business is dan kan duurzame energie het misschien winnen van het verbranden van fossiele grondstoffen. Het probleem blijft voorlopig de uitstoot van CO2.
  @Rob, Ik ken deze berekeningen niet en heb ook geen idee wat een windmolencomplex van 2,5 Megawatt zou moeten gaan kosten. Ik neem aan dat het allemaal heel duur is, maar hier zal vroeg of laat marktwerking plaatsvinden. Hoe schaarser de olie, hoe duurder die wordt.
  Wat wel verontrustend is dat tegenwoordig veel landbouwgrond ingezet wordt voor het kweken van gewassen als biomassa. Dit heeft weer nadelige gevolgen voor het wereldvoedselprobleem, een andere ethische kwestie,die niet door marktwerking opgelost gaat worden.

 12. pierra juni 24, 2009 om 16:27

  @Qabouter, heb je bijdrage inmiddels gelezen en het ontbreekt in mijn bijdrage idd aan de juiste nomenclatuur zoals reverse-osmose en ‘blue energy’. Al is dat laatste voor mijn gevoel bijna een ‘merknaam’ voor dit nederlandse product.
  De zonne-energie staat er niet bij omdat dat voor mijn gevoel niet echt een nieuwe vorm van duurzame energie is. Jim Hasenaar is momenteel bezig om bijdragen te schrijven over zonne-energie en kijkt daarbij naar de prijzen voor de consument. Windenergie natuurlijk ook niet, maar moest toch wel dat artikel van PNAS aanhalen, want de conclusie is wel heel interessant.
  Fijn om je links erbij te hebben. Ik zal proberen om ze in de bijdrage te verwerken.

 13. 100_woorden juni 24, 2009 om 17:23

  =Daarin wordt uitgerekend dat alleen de VS met windenergie, waarbij molens met een capaciteit van 2,5 Megawatt die niet bij bossen, gletsjers en steden gebouwd worden, met slechts 20% van hun maximum capaciteit, 40 keer in de wereldwijde vraag naar electriciteit kunnen voorzien en 5 keer het globale gebruik van alle vormen van energie kunnen dekken=
  Dat klinkt leuk, maar heeft men ook uitgerekend hoeveel windmolens je dan nodig hebt en wat dat ongeveer gaat kosten (zowel de investering als het bedrijven en onderhouden)?
  Om maar een voorbeeldje te geven:
  Het binnenlandse energieverbruik in Nederland ligt rond de 3350 petajoule per jaar (link naar de bron CBS, wil niet werken helaas, te lang waarschijnlijk)
  Een petajoule komt overeen met 277,8 miljoen kWh elektriciteit, dus dat wordt dan 3350 * 277.800.000 = 930.000.000.000kWh
  Per molen:
  20% van 2,5mW is 500kW.
  Een jaar heeft ongeveer 365*24 = 8760 uur
  500*8760 = 4.380.000kWh
  930.000.000.000 / 4.380.000 = 216.000 molens en dat alleen om het huidige energieverbruik van Nederland te dekken.
  Voor 5 maal het Nederlandse energieverbruik heb je al een miljoen molens nodig.
  De molentje kosten een miljoen of twee per stuk, misschien kan daar nog wat van af bij massaproductie, maar je blijft uitkomen op totaal onrealistische investeringsbedragen, nog even los van de hoeveelheid energie die je nodig hebt om die molens te maken.
  Hoeveel zouden wij met 16 miljoen mensen gebruiken op het wereldtotaal van 6 miljard? Ik vermoed minder dan 1%, dus loopt het aantal windmolens in de honderden miljoenen. Nu zal dat qua oppervlakte best wel passen in de VS, maar vierkante meters grond lijkt me niet het belangrijkste criterium in deze.

 14. pierra juni 24, 2009 om 18:54

  @100W, bedankt voor je aanvullende berekeningen. Ik heb de informatie uit het abstract en een kort persbericht overgenomen. Ik kan haast niet geloven dat ze geen rekening hebben gehouden met het feit dat het om honderden miljoenen molens zou gaan. Het artikel in PNAS is vrij toegankelijk: misschien is het zaak het hele artikel door te spitten.
  Groet,

 15. Smokey Robbinson juni 25, 2009 om 13:14

  Pierra, jouw bericht is ook alweer zo`n item dat aandacht verdient, zoals zoveel in deze tijd. Het tijdperk van de grote verbeteringen, omdat het echt niet veel langer zo kan. Ondanks alle vindingen die er al zijn op het gebied van groene energie, malen de ambtelijke molens langzaam. Dit in tegenstelling tot de windturbines.Er zullen steeds weer nieuwe uitvindingen komen maar het is noodzaak deze snel(ler) toe te passen.
  Het recht om te distribueren blijft ook een concurrentiestrijd, onderling èn met de andere vormen van groene energie.
  Samenwerking zou beter zijn. Noodzaak boven concurrentie stellen komt de wereld niet ten goede.
  Wasted money en wasted time.
  Ikzelf prefereer zonne-energie.
  Groet

 16. pierra juni 25, 2009 om 18:17

  @Smokey, we kunnen inderdaad niet wachten tot al de olie op is. Ook omdat het stoken ervan de CO2 nog meer doet rijzen. Toch blijft het waarschijnlijk een kwestie van marktwerking, dus moet groene energie zo goedkoop mogelijk worden.
  Ik denk al sinds enige tijd over het aanleggen van zonnepanelen op ons dak, al was het maar om het goede voorbeeld te geven. Met subsidies en de verkoop van het surplus aan het electriciteitsnet zouden de kosten er na zo’n zes jaar uit moeten zijn. Daarna heb je dus alleen nog maar winst. Het is ook interessant om de blogs van Jim Hasenaar te volgen. Hij rekent uit hoe zonne-energie voor de consument in Israel uitpakt.
  Groet,

 17. Vroems juni 27, 2009 om 08:03

  Interessante stof.
  Als ik naar de rekensom van 100 kijk dan gat het dus om een theoretische mogelijkheid. Net zoals op de Sahara genoeg zonlicht valt om om de hele wereld van energie te voorzien. Het potentieel is er.
  Innovatie en marktwerking zullen hun werk moeten doen denk ik. En overheden die beleid maken.
  Langzaam langzaam.

 18. Vroems juni 27, 2009 om 08:51

  Pierra. In je vorige reactie aan Smook noem je een terugverdientijd van 6 jaar voor die zonnepanelen.
  Heb je daarin rentelasten, afnemende opbrengst, afschrijving en onderhoud meegerekend?
  Ik heb dat sommetje eens gemaakt en toen kwam ik op meer dan het dubbele uit.

 19. ron juni 28, 2009 om 17:45

  Heel interessant, een bevestiging van een stelling dat we prima kunnen zonder de klassieke energiebronnen. De stelling van Amerika over de impact van het klassieke energieverbruik op het klimaat is een flinke stap vooruit, maar zolang er nog zoveel geld te verdienen is in die business zal het moeilijk zijn een uitweg te vinden. We blijven hopen.

 20. pierra juni 29, 2009 om 12:27

  @Vroems, ik weet eerlijk gezegd niet hoe het uitgerekend is, maar toen we hier iemand hadden die onze situatie hier kwam bekijken voor de installatie van zonnepanelen, kwam hij op dit soort waarden uit. Ik heb alleen die gegevens onthouden, maar weet niet wat hij in de berekeningen wel of niet meetelde. Jim Hasenaar schreef over de installatie van zonnepanelen in Israel en maakt daarin een rekensommetje, dat overeen komt met de waarden die ik hier kreeg. Hij rekende ook voor dat het in Nederland zo’n twee keer duurder was. Het is geloof ik zijn een na laatste of laatste blog.
  @Ron, het blijft idd een business, dus of de groene energie moet goedkoper en/of de olie moet duurder.
  Groetjes,

 21. Gus juni 30, 2009 om 01:20

  Hm. Ik zie er wel wat in. Windmolens.
  Ondanks de berekening van 100.
  De aanloop kost misschien heel veel geld, onderhoudt ook.
  Maar in the end, zijn we beter af dan alles uit de aardbodem putten.
  En gewoon zoals het is, de wind is free energy.
  Altijd voorradig.
  Shell en alle oliesheiks zullen er er misschien niet zo gelukkig mee ziijn.
  Maar voor de next of kin.
  Uitstekende oplossing voor energie opwekking.
  Enorm grote windmolen parken (gebied) opzetten.
  En niet alleen in de States natuurlijk, ook in Rusland en…
  Natuurlijk auto’s die op waterstof rijden.
  Tis eigenlijk een fluitje van een cent.
  Of op elektriciteit.
  Die dingen trekken trouwens op, sjees niet normaal.
  Binnen 10 seconden zit je op 100 KM per uur.
  En geen lawaai van de motor.
  Geen uitstoot meer van co2.
  Windmolens!
  Ik ben geen Don Quichotte.

 22. Henk Daalder juni 30, 2009 om 21:01

  100 Woorden,
  je berekening slaat nergens op.
  je gaat er impliciet van uit dat alle fossiele energie die nu overal verspild wordt, ook met windmolens opgewekt gaat worden. En dat is natuurlijk niet zo
  Niemand gaat zijn huis met elektriciteit verwarmen bij de huidige prijzen, dan is het veel voordeliger om zo’ n huis zo goed te isoleren dat er geen externe energie meer nodig is om het op temperatuur te houden.
  Bovendien, hoe waardeer de alle zonnewarmte die dan rechtstreeks benut gaat worden?
  Iemand die de was buiten hangt ipv de wasdroger te gebruiken, tel je daar toch wat windmolens voor?
  Voor auto’s wordt nu veel motorbrandstof verspild.
  Als auto’s elektrisch worden, zijn ze ook meteen een factor 2 tot 3 energiezuiniger.
  Bovendien is die 20% die je gebruikt om mee te rekenen een foute aanname. Je berekening is sowieso al verkeerd, maar met jouw foute berekeningmethode zou je toch van 25 tot 35% uit moeten gaan.
  En stel je eens voor dat alle fossiele energie op is, of onbereikbaar duur.
  Dan komt er echt een stimulans om allerlei apparaten factoren zuiniger te maken.

 23. pierra juni 30, 2009 om 23:49

  @Gus, je vecht dus niet tegen de windmolens. Ik ook niet. Ik vind ze vaak ook erg mooi in een landschap.
  Dat is nu net het probleem dat de oliegiganten hun monopolies willen behouden.
  @Henk, met het nieuwe VK-blog krijg je geen mails meer als er reacties komen, dus is het erg onwaarschijnlijk dat 100W je een antwoord geeft. Het lijkt me dat zijn berekeningen wel kloppen maar hij houdt idd geen rekening met zoiets als zuiniger electrische auto’s.
  De berekening met 20% komt voort uit het artikel in PNAS dat als uitgangspunt voor de berekening een maximum capaciteit van 20% hanteert. Het artikel claimt dat deze molens 5x het gebruik van alle huidige vormen van energieopwekking over de hele wereld dekt: olie, gas, kool, hout enz., dus alles.
  Bedankt trouwens voor het plaatsen van dit bericht in de groep duurzame energie.
  Groet,

 24. Gus juli 1, 2009 om 01:08

  Pierra, even compleet iets anders.
  Jij hebt chemische wetenschap gestudeerd.
  Ik ben een beetje in gesprek met iemand over het blank worden van Michael Jackson, en ik denk dat er door injecties of weet ik veel, z’n huidskleur veranderde.
  Is zoiets mogenlijk.
  Weet jij daar wat van.

 25. Vroems juli 1, 2009 om 05:30

  Pierra.
  Ik was even vergeten dat jji in Italie zit. Daar zal de opbrengst wel 1,5 á 2 x zo hoog zijn als hier in Nederland.
  Maar de som staat of valt met de vergoeding die je per terug geleverde Kwh krijgt natuurlijk.
  Ciao

 26. pierra juli 1, 2009 om 14:55

  @Gus, geen idee hoe zoiets werkt, maar er bestaan middeltjes, zalfjes, om je huid blanker te krijgen. Ik heb trouwens biologie gestudeerd, en daarbij ook wat chemie meegekregen, vooral gericht op biochemie. Volgens mij is dat al heel lang bekend dat hij zijn huid lichter maakte. Als je zijn foto’s van vroeger ziet is hij toch wel heel wat leuker, dan na al die behandelingen.
  Groetjes,

 27. pierra juli 1, 2009 om 15:03

  @Vroems, mijn vorige antwoord klopte idd niet; de zonnepanelen zijn in NL niet duurder. Jim berekende dat wanneer het electriciteitsbedrijf je 2X de prijs terugbetaalt van de stroom wanneer je die levert vergeleken met de prijs waarvoor je electriciteit koopt, dan heb je je zonnepanelen er na 6 jaar uit.
  Dat is ook hier in Italie het geval, terwijl dat in Nederland niet zo is. De zonnepanelen zijn in Nederland dus niet duurder, maar de periode waarna je de panelen ‘eruit’ hebt duurt langer. Tenminste, dat is wat ik ervan begrepen heb.
  Ciao,

 28. Martin Broek juli 2, 2009 om 15:28

  Pierra als je uit Nederland de grens overgaat
  naar Duitsland en later Denemarken binnerijdt
  dan zie je heel veel molens staan.
  Hier heel veel horizonvervuiling geneuzel.
  Reden voor dat verschil: de overheid geeft
  een gegarandeerde prijs voor afname. Je
  verdient de investeringen sowieso terug.
  De hoeveelheid alternatieve energie in
  Duitsland groeit daardoor sterk. Hermann
  Scheer de Duitse parlementarier is groot
  pleitbezorger.http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Scheer
  In Nederland steeds wisselend beleid.

 29. pierra juli 2, 2009 om 17:44

  @Martin, ik zag de afgelopen jaren als we door Duitsland naar Nederland reden heel veel windmolens in Duitsland staan.
  Een heel interessante link naar Scheer. Hij beweert dus ook dat alternatieve of duurzame energie het huidige foclear (fossil/nuclear) energieverbruik in zijn geheel kan vervangen.
  Vorige week een overwinning van Obama: het huis van afgevaardigden accepteerde de nieuwe wet op vermindering van CO2-uitstoot, zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=F7ea5qsFYr0
  Groet,

 30. 100_woorden juli 4, 2009 om 18:31

  @Henk Daalder
  Beetje late reactie, maar ik was dit even uit beeld verloren
  =je berekening slaat nergens op.
  je gaat er impliciet van uit dat alle fossiele energie die nu overal verspild wordt, ook met windmolens opgewekt gaat worden. En dat is natuurlijk niet zo=
  Misschien moet je het blog van Pierra nog eens lezen want ik gebruik de gegevens die daarin genoemd worden. Ik citeer:…dat alleen de VS met windenergie, waarbij molens met een capaciteit van 2,5 Megawatt die niet bij bossen, gletsjers en steden gebouwd worden, met slechts 20% van hun maximum capaciteit, 40 keer in de wereldwijde vraag naar electriciteit kunnen voorzien en 5 keer het globale gebruik van alle vormen van energie kunnen dekken.
  Als je vindt dat dit nergens op slaat moet je bij het wetenschappelijke tijdschrift PNAS zijn (http://www.pnas.org/content/early/2009/06/19/0904101106.abstract?sid=7e219ede-ad20-4296-9b5a-fccaf34bbf97) en niet bij mij. In tegendeel want de reden dat ik de berekening maakte was nu juist om te laten zien hoe onrealistisch de praktische uitvoering is.

Praat mee en laat hier uw reactie achter

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Footnotes to Plato

because all (Western) philosophy consists of a series of footnotes to Plato

Zwervende gedachten

Een filosoof over argumentatie, biologie, handelingstheorie en wat hem verder invalt

mjusicamanti.wordpress.com/

per amanti della vera musica

SangueVivo

Ancora solo un battito in più - blog personale di Paolo Minucci

Scientia Salon

An archived blog about science & philosophy, by Massimo Pigliucci

Infinite forme bellissime e meravigliose

si sono evolute e continuano a evolversi

Meneer Opinie

Altijd een mening, maar niet altijd gehinderd door kennis van zaken

The Cambrian Mammal

An evo-devo geek's scientific meanderings

Why Evolution Is True

Why Evolution is True is a blog written by Jerry Coyne, centered on evolution and biology but also dealing with diverse topics like politics, culture, and cats.

Evolution blog

bij dezen en genen

The Finch and Pea

A Public House for Science

voelsprieten

* wonder van het alledaagse *

kuifjesimon

Just another WordPress.com site

The Amazing Comics Men

Comics by Dutch cartoonists Jan the Stripman & Wim the Mysterious Helpman

Barbara Jansma

Prenten, spotprenten en schilderijen

Glaswerk

Ongepoetst en uit de hand

%d bloggers liken dit: